Vänorten Neuenkirchen

Neuenkirchens kommunvapen

Neuenkirchens kommunvapen

Gemeinde Neuenkirchen

I samband med jubileumsfirandet av filosofen Thomas Thorild år 2008 i Neuenkirchen, respektive år 2009 i Hällevadsholm upprättade Munkedals kommun ett utbyte med samhället eftersom det finns en gemensam nämnare mellan oss - Thomas Thorild. Utbytet sker i samverkan med Thomas Thorild Sällskapet.

 

Munkedals kommun har sedan dess ett kulturellt utbyte med Neuenkirchen, Tyskland. Neuenkirchen är en del i Landhagen kommun. Med 2500 invånare är samhället det största i Landhagen. Neuenkirchen ligger inom gångavstånd från den gamla hansastaden Greifswald vilket gör det särskilt attraktivt. En lantlig miljö i kontrast till storstaden.


Munkedals kommun har besökt  Neuenkirchen och vice versa vid olika tillfällen. Vid dessa besök har representanter från kommunerna, Glockenverein Neuenkirchen, Thomas Thorild Sällskapet och Munkedals Blåsorkester medverkat.


I Neuenkirchen verkar föreningen Neuenkirchen Glockenverein för bevarandet av Thomas Thorilds minne. Denna förening startade utbytet med Munkedal med anledning av förberedelserna inför jubileumsdagarna av Thomas Thorild. Det fortsatta utbytet kommer att ske inom kulturens olika områden.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson