Munkedals kommunvapen

Meny

Mål och kvalitet

Bild över färgglada multiplikationstabeller

Mål

De mål man arbetar efter i förskola och skola är både kommunala och statliga.

 

De kommunala målen revideras årligen i samband med budgetprocessen.

 

Skollagen med timplaner, läroplaner och kursplaner är de nationella styrdokument (måldokument) som ska styra verksamheten inom barnomsorg och skola. I den nya styrningens idé ligger att detaljbestämmelser ska undvikas och att kommunernas och skolornas frihet ska vara så stor som möjligt. Skolan ska ändå vara likvärdig över hela landet.

Regeringen fastställer läroplaner för förskolan (LpFö 98), det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) och för de frivilliga skolformerna (Gy 11). Läroplanerna ska tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolan. Alla som arbetar där är skyldiga att följa dem.

 

Skolans uppgifter och de värden som ska ligga till grund för undervisningen bestäms i läroplanerna. Läroplanen, som bl a gäller för grundskolan (Lgr 11), är uppdelad i följande huvudområden:

  • normer och värden
  • kunskaper
  • elevernas ansvar och inflytande
  • skola och hem
  • övergång och samverkan
  • skolan och omvärlden
  • bedömning och betyg
  • rektorns ansvar

Senast ändrad: 2019-04-02

Sidansvarig: Marie Wackfelt

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.