Resor och inneboende

Alla grundskoleelever i Munkedals kommun anvisas till skolor enligt närhetsprincipen. I de fall eleven har långt till skolan erbjuds skolskjuts. Om elev väljer att gå på annan skola än den anvisade gäller inte längre erbjudandet om skolskjuts.


På underliggande sidor hittar du allt som gäller skolskjutsar till och från grundskolor i Munkedals kommun.


Gymnasieelever folkbokförda i kommunen har till och med vårterminen det år de fyller tjugo, rätt till busskort om de har minst sex kilometer till skolan. Har man som gymnasieelev mycket lång och tidskrävande resväg kan elev istället beviljas inackorderingsbidrag som ett alternativ till busskort. Kontakta Eva Gilberg Olsson när det gäller frågor angående gymnasieelever, telefon: 0524-181 62


Läs mer om villkor för rese- och inackorderingsbidrag för gymnasieelever  

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic