Försäkringar

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Alla barn i Munkedals kommun (0-18 år), samt alla som ingår i någon form av utbildning, är olycksfallsförsäkrade.


Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

Försäkringsgivare

Från och med den 1 januari 2024 har Munkedals kommun Svedea som försäkringsgivare avseende olycksfallsförsäkring.


Läs mer om försäkringens villkor i försäkringsbeskedet som är länkat nedan. På försäkringsbeskedet finns även kommunens försäkringsnummer, som skall uppges i samband med kontakter med försäkringsbolaget.

Kontaktuppgifter

Försäkringshandläggare: 0524-182 12

0524-182 12

Kontaktuppgifter till försäkringsbolaget hittar du i försäkringsbeskedet.

 

Svedeas webbplats hittar du mer information. Där har du även möjlighet att anmäla skada digitalt.

Försäkringsbesked

Försäkringsbesked med villkor och kontaktuppgifter Pdf, 1.3 MB.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede