Mobbning, trygghet, säkerhet

Bild på två flickor som ler och håller om varandra

På förskolor och skolor sker ett aktivt och ständigt pågående arbete för att varje barn och elev ska uppleva trygghet. Som ett led i detta arbete jobbar man inom kommunen utifrån olika handlingsplaner. På följande sidor under "relaterad information" kan man läsa om hur de olika skolorna arbetar med planer mot diskriminering och kränkande behandling.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic