Val av skola, anvisad plats


Det är Munkedals kommun som avgör hur många elever som får plats vid varje skola. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares och elevs önskemål när den placerar en elev vid en viss skola, men vårdnadshavarens önskemål om placering får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skola nära hemmet (närhetsprincipen).


Vårdnadshavare och elever har rätt att välja annan grundskola än den som eleven anvisas till. Rätten till skolskjuts upphör då att gälla.

Kommunal grundskola i en annan kommun

I vissa fall har eleven rätt att bli mottagen i en annan kommun än sin hemkommun. Det är den mottagande kommunen som avgör om eleven ska få en plats på någon av deras skolenheter.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic