Rapportera döda djur

Död fågel

När och hur rapporterar jag in döda vilda djur?

På allmän plats

Om du hittar ett större dött djur i tätort eller på kommunal mark, till exempel i parker och gator, ta kontakt med kommunen.

På egen tomt

Om ett vilt djur har dött på din tomt är du som fastighetsägare ansvarig för kadavret. Ligger kadavret i ett bostadsområde behöver du oftast forsla bort det. Ett mindre djur kan du förpacka väl i en plastpåse och sedan lägga bland dina hushållssopor. Större djur kan behöva lämnas in för kremering. Kolla med din kommun vad som gäller där du bor. Du kan också flytta kadavret till ett skogsområde om du har markägarens tillstånd så tar naturen hand om det.

I skog och mark

I skog och mark så tar naturen hand om det döda djuret. Markägaren är alltid i första hand ansvarig för döda djur i skog och mark. Hittar du ett dött djur i naturen som ingår i statens vilt, till exempel ett rovdjur, ska du alltid ringa Polisen, telefon 114 14.

Döda fåglar

Undvik att röra eller hantera en sjuk eller död fågel. Om man behöver hantera döda fåglar rekommenderar SVA att man använder handskar eller vränger en plastsäck/plastpåse om djuret för att undvika direktkontakt.


Risken att människor smittas av fågelinfluensa är låg, men ansamlingar av sjuka och döda fåglar bli en sanitär olägenhet. Om du hittar en död eller sjuk fågel får du gärna rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Vid flera döda djur

Om du träffar på flera döda vilda djur i skog och mark ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Hittar du ett eller flera döda vildsvin är det extra viktigt att du rapporterar detta till SVA med anledning av förekomsten av svinpest (ASF) i närliggande länder.


Rapportera till SVA

Rapportera in fynd av döda vilda djur till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA:
SVA:s webbplats

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal