Hushållet

Våra hem är fulla av olika kemikalier. Vissa använder vi varje dag och vissa mer sällan. Det kan vara disk- och tvättmedel, ogräsbekämpningsmedel, rengöringsmedel, bilvårdsprodukter, bensin och biloljor, målarfärg med mera.

 

Även fast vi har köpt dessa kemikalier i vanliga butiker betyder det inte att de är helt ofarliga, varken för miljön eller för vår hälsa. Rätt hantering, förvaring och vad vi gör med resterna är viktigt att veta för att miljön inte ska bli påverkad i onödan eller för att till exempel barn inte ska kunna få i sig farliga ämnen.

Förvaring och hantering

För att undvika att barn inte hittar produkterna och smakar på dem bör kemikalier förvaras i ett särskilt skåp som är låst. Framförallt ska kemikalier inte förvaras på sådan höjd att barnen kan nå dem.

 

Kemikalier bör inte förvaras nära golvbrunnar om förpackningen skulle gå sönder och det börjar läcka. Förvaras produkter utomhus bör de stå på en hårdgjord yta och under tak. Läs ordentligt på bruksanvisningen innan produkten används. Du kan behöva använda skyddskläder eller handskar om produkten till exempel är frätande eller mycket uttorkande.

 

Använd inte mer kemikalier än du behöver för att minska miljöpåverkan. Har du kvar en halvtom flaska som du inte kommer använda ska den lämnas in till återvinningscentralen på Hogenäs som miljöfarligt avfall. De ska aldrig hällas ut avloppet eller slängas i hushållssoporna.

Trädgården

Istället för att använda kemikalier för att ta bort skadedjur eller ogräs finns flera bra miljövänliga alternativ:

 

  • Mekanisk rensning med till exempel skyffeljärn eller roterande borstar för att ta bort rötter och grön yta.
  • Regelbunden avborstning av jord och växtdelar på trappor eller gångar med plattor för att så långt det är möjligt undvika att ogräsfrön gror.
  • Krattning av grusgångar.
  • Avbränning med brännare eller bekämpning med het vattenånga för att döda växternas vitala delar.

 

OBS! Tänk på att även ättika är farligt att förtära då det är starkt frätande. Ättika bör hållas utom räckhåll för barn.

Miljömärkning

Genom att vissa produkter är miljömärkta kan du som konsument välja att köpa produkter som är mindre farliga för miljön. Några exempel på märkningar är Svanen, EU-blomman och Naturskyddsföreningens Bra miljöval.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion