Munkedals kommunvapen

Meny

Naturvård

Spegelblankt vatten omgivet av stora lövträd som hänger ut över vattnet.

Torpdammen

Syftet med naturvård är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Lite förenklat kan man säga att biologisk mångfald är ett mått på hur många olika levande organismer det finns.


Naturen har ett egenvärde och det är viktigt att man nyttjar den på ett hållbart sätt, både för nuvarande och kommande generationer. En variationsrik natur är även viktig för livskvalitet och inverkar positivt på vår hälsa.


Naturvårdsarbetet är bland annat viktigt för att uppnå de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen fastställt och för att skapa goda förutsättningar för friluftslivet.

Senast ändrad: 2018-02-05

Sidansvarig: Jenny Pettersson

Magnus Karlsson

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

 

magnus.karlsson@sotenas.se

0523 - 66 47 26

 

 

Rebecka Ohlson

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

 

rebecka.ohlson@sotenas.se

0523-66 40 11


 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.