Nämndernas budget 2021

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-28 §95 kommunens mål och resursplan för budgetåret 2021 med plan 2022-2023.


Alla nämnder kompenseras för beräknade löneökningar och kapitalkostnader. Nämnderna kompenseras när lönerevisionen är klar och investeringarna aktiverade. Centralt avsatt för detta är 20,7 miljoner kronor.


Nämnderna har fått minskade ekonomiska ramar med totalt -5,3 miljoner kronor år 2021. Minskningen är främst volymförändringar inom demografi för skola samt effektiviseringskrav på Välfärd att minska kostnaderna inom äldreomsorg samt Individ och familjeomsorgen till samma kostnadsnivå som gäller för liknande kommuner.


Totalt är 652 miljoner kronor avsatt till nämnderna exkl. centrala avsättningar för lön, -pris -och kapitalkostnader.


Prioriterade utökningar i budget 2021

  • Barn och utbildning justering resursfördelning -1,7 mnkr samt ha kvar dagbarnvårdare +0,9 mnkr. Ekonomisk ram 279,3 mnkr.
  • Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 0,7 mnkr planhandläggare samt 0,1 mnkr drift för offentliga toaletter. Ekonomisk ram 31,6 mnkr.
  • Välfärd uppdrag effektivisering -3,0 mnkr samt justering -1,5 mnkr resursfördelning, ettårigt utökning för personalvård Välfärd 1,0 mnkr. Heltidsresans budget flyttas till Välfärd 0,4 mnkr. Ekonomisk ram 270,5 mnkr
  • Kultur och fritid inga förändringar. Ekonomisk ram 15,7 mnkr.
  • Kommunstyrelsen flytt av heltidsrean -0,4 mnkr, effektivisering -2,0 mnkr personal, prisjusteringar SML/räddningstjänst 0,2 mnkr. Ekonomisk ram 51,6 mnkr.
  • Övriga nämnder 3,2 mnkr.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Anna Josefsson