Verksamhetens inriktningsmål 2020-2023

Under våren 2019 har majoriteten arbetat med att ta fram nya inriktningsmål för planperioden 2020-2023.


Kommunfullmäktige har beslutat om fyra inriktningsmål för verksamheten:

  • Alla ska vara anställningsbara
  • Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
  • Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
  • Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Verksamhetens mål

Verksamhetsmål

Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål tar nämnderna i god dialog med verksamhetsföreträdare fram verksamhetsmål och mått för året med utgångspunkt av de de ekonomiska ramarna.


Dessa mål visar för förvaltningen vad som ska göras. Målen ska vara uppföljnings- och mätbara.

Verksamhetsplaner

Under hösten arbetar verksamheten med att bryta ner nämndens verksamhetsmål till sina verksamhetsplaner och därefter till aktiviteter på enhetsnivå.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Anna Josefsson