Avfall

Vilka regler om återvinning och avfall gäller för dig som har en verksamhet eller ett företag? Här finns den information du kan behöva.


Verksamheter och företag skapar ofta både hushållsavfall och verksamhetsavfall. Hushållsavfallet får bara hämtas av Rambo AB. Verksamhetsavfallet kan delas in i olika grupper där en del avfallsslag kan gå in i varandra.

Olika typer av verksamhetsavfall

  • Avfall med producentansvar
  • Avfall till materialåtervinning
  • Farligt avfall
  • Brännbart avfall
  • Avfall till deponi
  • Organiskt avfall


Det är du som bedriver verksamheten där avfallet uppkommer som ska se till att det hanteras på ett, ur hälso- och miljömässigt, godtagbart sätt.

Transport av avfall

Avfall får endast transporteras yrkesmässigt av den som har tillstånd. Detta gäller både avfall och farligt avfall. Tillstånd söker du hos Länsstyrelsen. Avfall från din egen verksamhet får du själv transportera om det rör sig om mindre mängder, annars krävs anmälan till Länsstyrelsen. Egen transport av mindre mängder farligt avfall ska också anmälas till Länsstyrelsen.


Under Relaterad information hittar du länk till Länsstyrelsens sida om transport av avfall.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion