Sanering av PCB

Alla som äger en byggnad som är byggd, ombyggd eller renoverad mellan åren 1956-1973 berörs av reglerna om inventering och sanering av PCB. Det gäller inte jordbruksfastigheter och en- eller tvåfamiljshus, men alla övriga byggnader som till exempel hyres- och bostadsrättshus, offentliga lokaler och samling-, kontors- och industrilokaler.

 

Byggnaderna ovan ska inventeras på förekomst av PCB och resultatet ska redovisas till miljöenheten. Tillsammans med inventeringsresultatet ska du också redovisa hur inventeringen gått till och skicka med en åtgärdsplan, med uppgifter om hur det PCB som hittats ska tas omhand.


Efter en ändring i reglerna ska även fogmassor och golvmassor som innehåller mellan 50-500 milligram PCB/kilogram saneras. Det ska ske snarast och senast i samband med att byggnaden renoveras, byggs om eller rivs.

 

Innan en byggnad rivs ska en inventering göras av vilka miljöfarliga ämnen huset innehåller. I denna kontroll ingår också PCB. Kom ihåg att skicka in en anmälan om PCB-sanering till miljöenheten innan saneringen av PCB börjar.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion