Ventilationskontroll

Foto på himmel med stackmoln

Människors hälsa och välbefinnande beror till stor del på kvaliteten hos den luft vi andas. Därför är det viktigt att luften inte innehåller skadliga eller irriterande ämnen som kan förorsaka sjukdomar eller besvär.

 

Syftet med ventilationen är att leda bort fukt och föroreningar från inomhusluften och tillföra bostaden frisk luft utifrån. En god ventilation i bostaden och på arbetsplatsen är viktig för att skapa bra kvalitet på luften inomhus och för att ge ett behagligt och dragfritt klimat. Om ventilationen inte fungerar finns det en risk att människor som vistas i lokalen drabbas av sjukdom eller hälsoproblem. En alltför stor luftväxling kan dock upplevas som besvärande och leda till hög energianvändning.

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

En OVK måste göras innan du använder ett ventilationssystem för första gången, och sedan regelbundet vid återkommande tillfällen. Den återkommande besiktningen ska göras med olika intervaller beroende på vilken typ av byggnad och ventilationssystem du har. Har du en- och tvåbostadshus behöver du endast kontrollera ventilationen vid installeringen.

 

Vilken typ av ventilation du ska välja beror på vad du använder byggnaden till eller vilken verksamhet du bedriver i den. Du kan även komplettera ventilationen i byggnaden med värme, kyla och i vissa fall befuktning.

Olika ventilationssystem

Självdragsventilation

Luften ska strömma in genom tilluftsventiler, och strömma ut via frånluftsventiler i toalett, badrum och kök. Draget i ventilationen skapas av temperaturskillnader hos luften utomhus och inomhus.

Fläktstyrt frånluftssystem (F)

Tilluft kommer in genom tilluftsventiler/ vädringsfönster. Luften sugs ut med en fläkt i kök/badrum och toalett.

Fläktstyrt från- och tilluftssystem (FT)

Tilluft trycks in genom fläktstyrda tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum. Luften sugs ut med en fläkt i kök/ badrum och toalett. FT-system kan även kombineras med värmeväxlare (återvinning) och kallas då FTX system.

Olika intervaller för besiktningen

Existerande byggnader (utom en- och två bostadshus) ska kontrolleras regelbundet med intervaller som anges i Boverkets Författningssamling (BFS 2011:16). I korthet är det dessa:

Besiktningsintervall tre år

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX ventilation.

Besiktningsintervall sex år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

Koldioxidhalt

I lokaler med många människor kan ibland antalet personer som vistas i rummet överskrida vad ventilationen är avsedd för. Ett sätt att kontrollera luftkvalitén är att mäta koldioxidhalten som i till exempel klassrum inte bör överskrida 1000 ppm (ppm = miljondelar). Hög koldioxidhalt under längre tid är en indikation på dålig ventilation och luftkvalitet.

Fastighetsägarens åtaganden

Har du problem med ventilationen i din bostad och bor i en hyreslägenhet, ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller lagens ställda krav. Fastighetsägarens har ett ansvar att upprätthålla ett egenkontrollprogram för sin verksamhet.

 

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens agerande av olägenheten kan du vända dig till miljöenheten, som är tillsynsmyndighet för frågor där risk för olägenhet för människors hälsa föreligger.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal