Hygienlokaler

Miljöenheten bedriver tillsyn på hygienlokaler. Till hygienlokaler räknas exempelvis piercing, tatuering, hårvård, manikyr, pedikyr, hudvård, akupunktur, fotvård och solarium. Vissa av dessa verksamheter är anmälningspliktiga och ska anmälas till miljöenheten.

Anmälan

Om du funderar på att starta ny verksamhet eller byta lokal för befintlig verksamhet ska en anmälan behöva göras till miljöenheten. Anmälningsplikten gäller verksamheter som i sin behandling använder skärande eller stickande verktyg, exempelvis tatuering, piercing och akupunktur. Det beror på att dessa behandlingar innebär risk för blodsmitta. Även solarium, simbassänger och bubbelpooler är anmälningspliktiga. Om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt kontakta miljöenheten.


När du anmäler en hygienisk verksamhet ska din anmälan har kommit in till miljöenheten minst sex veckor innan verksamheten startar. Om du startar din verksamhet utan att först ha anmält måste du betala en miljösanktionsavgift.

Egenkontroll

Du som driver verksamheten ska ha kunskap om vilka lagar och bestämmelser som berör verksamheten. Detta för att kunna förebygga att olägenheter uppstår för människors hälsa och miljön. Du ska ha en egenkontroll som innefattar rutiner för bland annat ansvarsfördelning, upprätthållande av god hygien i samband med behandlingar och undersöka samt bedöma risker för smitta eller annan olägenhet för människors hälsa.

Kontakta kommunens bygglovsenhet

Tänk på att även kontrollera med kommunens bygglovsavdelning om du behöver bygglov för ändring av lokalens användning, uppsättning av skylt eller dylikt. Planerar du att ha någon form av matservering eller försäljning av livsmedel ska du kontakta en livsmedelsinspektör för att få veta vilka regler det finns om detta.

Blanketter

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion