Muddring

Muddring är en vattenverksamhet som innebär att man tar bort bottenmaterial i en sjö, ett vattendrag eller hav. Man kan muddra genom att spränga, gräva eller suga upp material.


Syftet med muddringen kan exempelvis vara att öka vattendjupet för att kunna bygga, få bättre framkomlighet för båtar eller fördjupa en farled eller hamn.


Muddring kräver ofta tre prövningar innan man kan påbörja åtgärden:


  1. Dispens från strandskyddet - det ansöker du i första hand hos Miljönämnden i mellersta Bohuslän, använd blanketten Ansökan om strandskyddsdispens.

  2. Anmälan/tillstånd om vattenverksamhet - anmälan gör du på Länsstyrelsens webbplats, se länk under Relaterad information.

  3. Anmälan om upplägg av muddermassor görs till Miljönämnden i mellersta Bohuslän, använd blanketten Uppläggning av avfall.

Du hittar våra blanketter och e-tjänster under miljö, hälsoskydd och livsmedel i kommunens e-tjänstportal

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion