Livsmedel

Foto på uppläggningsfat i en buffé med olika rätter.

Du som säljer eller hanterar mat, till exempel livsmedelsföretag, ansvarar för maten så att den är säker och ingen blir sjuk på grund av dålig hantering.


Ditt företag behöver ha kunskap om riskerna i hanteringen och genomtänkta arbetssätt som hanterar riskerna. Du ansvarar också för att det som står på menyn stämmer och att märkningen är rätt så att ingen blir lurad. Livsmedelssäkerhet och redlighet är de huvudsakliga målen med lagstiftningen och miljöenheten kontrollerar att den följs.

Att starta ett livsmedelsföretag

Om du ska starta en livsmedelsverksamhet ska den registreras hos miljöenheten. Det gör du genom att fylla i en anmälan och skicka in minst två veckor innan du startar. Du ska också fylla i en riskklassning så miljöenheten får veta vad du ska göra.


Du måste kontakta oss också vid större förändringar, ägarbyten, ombildningar eller nedläggning.

Dricksvatten är också livsmedel

Om du har eget vattenverk och i genomsnitt producerar mer än 10 kubikmeter per dygn eller försörjer minst 50 personer, omfattas företaget av livsmedelslagen och vattenverket ska registreras. Kommersiella verksamheter ska alltid registrera eget dricksvatten.

Avgifter och kostnader

Det är ditt företag som bekostar livsmedelskontrollen. Det görs genom att en årsavgift tas ut. Beroende på hur mycket mat du hanterar och hur stora riskerna är finns olika årsavgifter. För registreringen tas också en avgift ut på 1240 kronor. Behöver miljöenheten lägga extra tid för att få ett företag att följa lagstiftningen tar miljöenheten betalt för den extra tiden.

Vi kontrollerar

Miljöenhetens inspektörer kontrollerar regelbundet att livsmedelsföretag har arbetssätt som gör att maten inte är dålig. Konsumenten ska inte bli vilseledd eller lurad och har rätt att få information om maten.


Beroende på vilken typ av verksamhet som kontrolleras gör miljöenheten olika många inspektioner.


  • De flesta restauranger får ett besök om året. Stora kök, exempelvis på skolor och äldreboende, kan få upp till fyra besök per år.
  • Miljöenheten kontrollerar ungefär 450 livsmedels- och dricksvattenanläggningar i Sotenäs, Munkedal och Lysekil.

Överklaga beslut

När det behövs skriver miljöenheten beslut, vilket gör det tydligt vad som gäller. Det innebär också att om du tycker att enheten fattat ett felaktigt beslut går beslutet att överklaga. Det gäller också beslut om avgifter.


Blanketter

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal