Serveringstillstånd, Alkohol

För att få servera alkohol till allmänheten eller slutna sällskap behöver du ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med festivaler, konserter, eller om du behöver ett permanent tillstånd för din restaurang.

Serveringstillstånd samt folkölsförsäljning

Myndighetsutskottet i Munkedals kommun ansvarar för tillstånd och tillsyn av serveringstillstånd, viss servering och försäljning av folköl.


Läs mer om tillsyn och regelverk på Folkhälsomyndighetens hemsida


För att minska riskerna i samband med alkohol ska servering ske med ansvar och omdöme. I alkohollagen finns bestämmelser för hur servering av alkoholdrycker ska gå till.


För att mot betalning servera starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker, till exempel cider, krävs serveringstillstånd. Kommunen ger tillstånd om du uppfyller kraven i lagen och följer de riktlinjer som gäller i Munkedals kommun.

 

Försäljning och servering av folköl

För mer information om försäljning och servering av folköl, se rubriken Till kommunen ska du också anmäla.

 

När behövs ett serveringstillstånd?

Servering av starköl, vin, spritdrycker, alkoholdrycksliknande preparat (alkoglass) eller andra jästa alkoholdrycker får ske endast om tillstånd finns. Detta gäller varje form av alkoholservering mot ersättning samt även när alkoholdryck ingår i annan avgift, till exempel entréavgift.

 

När behövs inte ett serveringstillstånd?

Det är i många fall tillåtet att utan serveringstillstånd bjuda på alkoholdryck. Det är till exempel tillåtet att flera personer genom samköp kommer överens om att köpa in och tillsammans konsumera alkoholdrycker till självkostnadspris.

 

För privatpersoner finns också en möjlighet att vid ett enstaka tillfälle sälja alkoholdryck till självkostnadspris, till exempel vid ett bröllop. Kontakta gärna alkoholhandläggaren för mer information om vad som gäller för ditt arrangemang.


Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer (till exempel medlemmar i en förening eller ett privat bröllop)
 • sker utan vinstintresse (försäljning av alkohol till självkostnadspris) och utan annan kostnad för deltagarna (alltså ej exempelvis entré och kostnad för underhållning)
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker (exempelvis hembygdsgård eller föreningslokal)


OBS! Samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan tillstånd.


Till kommunen ansöker du om:

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet, till exempel pubar och restauranger. Gäller servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa drycker, till exempel cider.
 • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, till exempel festvåningar, föreningar, ordenssällskap. Gäller servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker, till exempel cider.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, till exempel serveringstält och festivaler.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, till exempel föreningsfester och firmafester.


Till kommunen ska du även anmäla:

Den som säljer folköl ska utöva egenkontroll Pdf, 323.6 kB. över försäljningen och ansvarar för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram för verksamheten.

 

Anvisningar till folkölsförsäljning Pdf, 63.5 kB.

 

Anmälan om ändringar

Det här ska anmälas i förväg enligt alkohollagen 9 kap. 11 § till kommunen, efter det att bolaget fått stadigvarande serveringstillstånd:

 • Serveringsansvarig personal
 • Ägarförändring i bolaget
 • Ändring i styrelsen
 • Ändrad inriktning
 • Ändring av öppetider (inte av tillfällig art)
 • Ändring i serveringslokal som påverkar kommunens tillsynsverksamhet
 • Upphörande av serveringstillstånd (anmäls via blankett, se nedan)

 

Anvisning till Anmälan om ändring bolag Pdf, 61.1 kB.

Anvisningar till Anmälan om/Ansökan om ändring utökning Pdf, 58.4 kB.

 

Kunskapsprov om alkohollagstiftning

Du som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs.

 

Du kan läsa mer om kunskapsprov och inläsning inför detta på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Avgifter för serveringstillstånd

Munkedals kommun tar ut avgifter för ansökningar och tillsyn. Se mer under Relaterad information.

Ansökan

Det är viktigt att du lämnar in din ansökan i god tid till oss. Observera att du samtidigt ska lämna in alla efterfrågade handlingar (se e-tjänstformulär alternativt blankett ).


Handläggningstid för serveringstillstånd varierar beroende av vilken typ av tillstånd det gäller. En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd tar cirka tre månader medan en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten tar cirka sex veckor. Handläggningstiderna gäller från det att ansökan är komplett.


Använd helst vår e-tjänst vid ansökan om serveringstillstånd där ni lätt ser vilka handlingar som efterfrågas.


Ta kontakt med kommunens alkoholhandläggare vid frågor.


Observera! Handläggningstiden kan bli längre i de fall sökande måste avlägga kunskapsprov.

 

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Pdf, 71.4 kB.

Anvisningar tillfälligt serveringstillstånd Pdf, 65.1 kB.

Anvisningar till Anmälan om/Ansökan om ändring utökning Pdf, 58.4 kB.

Brandskyddsrutiner Pdf, 57.3 kB.


E-tjänst Ansökan stadigvarande serveringstillstånd

 

Blanketter

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal