Serveringstillstånd, Alkohol

För att få servera alkohol till allmänheten eller slutna sällskap behöver du ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med festivaler, konserter, eller om du behöver ett permanent tillstånd för din restaurang.

Serveringstillstånd samt folkölsförsäljning

Myndighetsutskottet i Munkedals kommun ansvarar för tillstånd och tillsyn av serveringstillstånd, viss servering och försäljning av folköl.


Läs mer om tillsyn och regelverk på Folkhälsomyndighetens hemsida


För att minska riskerna i samband med alkohol ska servering ske med ansvar och omdöme. I alkohollagen finns bestämmelser för hur servering av alkoholdrycker ska gå till.


För att mot betalning servera starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker, till exempel cider, krävs serveringstillstånd. Kommunen ger tillstånd om du uppfyller kraven i lagen och följer de riktlinjer som gäller i Munkedals kommun.


Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen:

 • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och
 • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker


OBS! Samtliga tre punkter måste vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan tillstånd.


Till kommunen ansöker du om:

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet, till exempel pubar och restauranger. Gäller servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa drycker, till exempel cider.
 • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, till exempel festvåningar, föreningar, ordenssällskap. Gäller servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker, till exempel cider.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, till exempel serveringstält och festivaler.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, till exempel föreningsfester och firmafester.


Till kommunen ska du även anmäla:

Den som säljer folköl ska utöva egenkontroll Pdf, 323.6 kB. över försäljningen och ansvarar för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram för verksamheten.


Det här ska anmälas i förväg enligt alkohollagen 9 kap. 11 § till kommunen, efter det att bolaget fått stadigvarande serveringstillstånd:

 • Serveringsansvarig personal
 • Ägarförändring i bolaget
 • Ändring i styrelsen
 • Ändrad inriktning
 • Ändring av öppetider (inte av tillfällig art)
 • Ändring i serveringslokal som påverkar kommunens tillsynsverksamhet

Kunskapsprov om alkohollagstiftning

Du som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en kunskapsplan som vägledning till vilka kunskaper som krävs. Du kan även ta del av studiematerial för alkohollagen innan du ska göra kunskapsprovet.

Avgifter för serveringstillstånd

Munkedals kommun tar ut avgifter för ansökningar och tillsyn.

Ansökan

Det är viktigt att du lämnar in din ansökan i god tid till oss. Observera att du samtidigt ska lämna in alla efterfrågade handlingar (se e-tjänstformulär alternativt blankett ).


Handläggningstid för serveringstillstånd varierar beroende av vilken typ av tillstånd det gäller. En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd tar cirka tre månader medan en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten tar cirka sex veckor. Handläggningstiderna gäller från det att ansökan är komplett.


Använd helst vår e-tjänst vid ansökan om serveringstillstånd där ni lätt ser vilka handlingar som efterfrågas.


Ta kontakt med kommunens alkoholhandläggare vid frågor.


Observera! Handläggningstiden kan bli längre i de fall sökande måste avlägga kunskapsprov.


E-tjänst Ansökan stadigvarande serveringstillstånd


Blanketter

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal