Tobaksfria nikotinprodukter

För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du göra en anmälan till kommunen innan försäljningen påbörjas.


Den 1 augusti 2022 träder lagen om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Det ställs höga krav på dig som säljer tobaksfria nikotinprodukter. Du är ansvarig för att verksamheten uppfyller de krav som ställs i lagen. Du är skyldig att hålla dig informerad om reglerna för försäljning och du är ansvarig för att informera din personal om dessa regler.

Anmälan och egenkontroll

Innan försäljning av tobaksfria nikotinprodukter får ske måste du göra en anmälan till kommunen.


I anmälan ska ett egenkontrollprogram bifogas. Ett egenkontrollprogram är ett dokument med rutiner som behövs för att visa att försäljningen sker i enighet med bestämmelserna i lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Egenkontrollprogrammet ska även fungera som ett stöd för dig och din personal.


Om du ska sluta sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du meddela detta till miljönämnden.


När miljönämnden delger beslut kan förenklad delgivning komma att användas. Läs mer under relaterad information.

18-årsgräns

Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter får inte sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till någon som inte fyllt 18 år. Försäljaren bör alltid begära legitimation om det misstänks att kunden är yngre än 18 år.


Skyltar som informerar om åldersgränsen ska finnas på försäljningsstället. Skyltarna ska vara tydliga och synbara.

Produktkrav och märkning

Tobaksfria nikotinprodukter ska förses med en hälsovarning och innehållsdeklaration.


Märkningen på tobaksfria nikotinprodukter eller på produktens förpackningar får inte:

  • antyda att en viss produkt är mindre skadlig än andra sådana produkter
  • likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt


Tobaksfria nikotinprodukter som är omärkta eller felmärkta får inte finnas till försäljning.


Dessa krav börjar gälla 1 juli 2023 och till dess får du sälja produkter utan dessa märkningar.

Marknadsföring

Du får inte marknadsföra tobaksfria nikotinprodukter så att det upplevs som påträngande, uppsökande eller uppmanande.

Kontrollköp

Kommunen får genomföra kontrollköp av tobaksfria nikotinprodukter. Detta i syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och er som verksamhetsutövare om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har uppnått 18 års ålder. Vid ett sådant kontrollköp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.


Ett kontrollköp får genomföras utan att ni som verksamhetsutövare underrättas i förväg.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion