Anhöriga och frivilliga

Två händer som håller i en hjärtformad sten.

Anhörig

Du/ni som har omsorg om någon i familjen, släkten, nära vän, granne eller kollega som på grund av sjukdom, ålder, funktionshinder, beroende eller missbruk behöver vård eller stöttning, hjälp, omtanke eller omsorg - Välkommen att kontakta kommunens Anhörigstöd.


Om anhörigstödet

Många anhöriga hjälper en närstående att klara sin vardag. Anhörigstödet erbjuder olika insatser som syftar till att underlätta för dig som anhörig. Det kan vara samtal, möjlighet att träffa andra i en anhöriggrupp eller delta vid föreläsningar och kurser på Anhörig- och Frivilligcentrum.


En bra plats/Demenslotsen

En bra plats www.enbraplats.se - webbaserat anhörigstöd

Demenslotsen www.demenslotsen.se - webbaserat anhörigstöd


Kommunen erbjuder dessa webbaserade anhörigstöd som är gratis för kommunens användare och anhöriga. Det finns även ett nyhetsbrev för alla - www.enbraplats.se/news


Munkedals kommuns broschyr om demenssjukdomar Pdf, 320.3 kB.


Anhörigkalendern

För dig som anhörig och för dig som kommuninvånare finns anhörigstödets informationsblad där du kan läsa om olika aktiviteter i Munkedals kommun.


Anhörigkalender hösten 2021 Pdf, 3.2 MB.


Träffpunkt Centrumtorget

Verksamheterna Anhörig- och Frivilligcentrum med Kafé Drop-In och Mötesplats C-FYRAN har flyttat till andra lokaler på Centrumtorget 4 med ingång från innergården i markplan.

Anhörig- och Frivilligcentrum och Kafé Drop-In

Till Anhörig- och Frivilligcentrum kan du som anhörig komma för gemenskap, information och föreläsningar och även ingå i en anhöriggrupp alternativt vara med på anhörigträffar med tema eller må bra-aktiviteter. För information ring 0524-181 95.


Ett antal onsdagar vår och höst kl. 14:00-16:00 har Anhörig- och Frivilligcentrum Kafé Drop-In. Hit är alla välkomna för en stunds trevlig samvaro och fika samt information, aktiviteter eller underhållning. För information ring 0524-181 95.

Mötesplats C-FYRAN

C-FYRAN har öppet måndag, tisdag och torsdag kl. 10:00-12:00 och kl. 13:00-15:00. För information gällande grupper och aktiviteter ring 0524-182 79 måndag-torsdag.


Programblad Mötesplats C-Fyran januari 2022 Pdf, 603.8 kB.


Biståndsbedömt stöd

Utifrån ansökan om bistånd och beslut av biståndshandläggare kan du som anhörig få ytterligare stöd i form av insatser till din närstående såsom dagverksamhet, korttidsplats/växelvård eller trygghetslarm. Ambitionen är att din närstående ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Läs mer om vilket stöd man kan få.


Frivilligt arbete och organisationer

Frivilligverksamheten i Munkedals Kommun är ett komplement till den offentliga verksamheten och de föreningar och väntjänster som redan är verksamma inom kommunen. Verksamheten med frivilligt socialt arbete verkar för gemenskap, engagemang och delaktighet samt mångfald för att nå mål och visioner för ett meningsfullt, hälsofrämjande och tryggt samhälle för alla. Verksamheten utformas för att gynna gemensamma intressen för alla innevånare inom och utom olika föreningar och organisationer i Munkedals Kommun.

Frivillig/Volontär

För dig som önskar att bli volontär, kontakta Anhörig- och Frivilligcentrum i Munkedals kommun, eller skicka in en intresseanmälan.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Ellinor Johansson