Anhöriga och frivilliga

En bra plats/Demenslotsen

Kommunen erbjuder dessa webbaserade anhörigstöd som är gratis för kommunens användare och anhöriga.


En bra plats www.enbraplats.se - webbaserat anhörigstöd

Demenslotsen www.demenslotsen.se - webbaserat anhörigstöd


Det finns även ett nyhetsbrev för alla - www.enbraplats.se/news


Munkedals kommuns broschyr om demenssjukdomar Pdf, 329.6 kB.


Biståndsbedömt stöd

Utifrån ansökan om bistånd och beslut av biståndshandläggare kan du som anhörig få ytterligare stöd i form av insatser till din närstående såsom dagverksamhet, korttidsplats/växelvård eller trygghetslarm. Ambitionen är att din närstående ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Läs mer om vilket stöd man kan få.


Frivilligt arbete och frivilligorganisationer

I Munkedals kommun finns flera frivilligorganisationer, på sidan Föreningar, föreningsliv under rubriken Hjälp- och frivilligorganisationer hittar du länkar vidare.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann