Munkedals kommunvapen

Meny

Anhöriga och frivilliga

Foto på två händer som håller i ett vitt hjärta.

Kommuninvånare - Anhörig

Du/ni som har omsorg om någon i familjen, släkten, nära vän, granne eller kollega som på grund av sjukdom, ålder, funktionshinder, beroende eller missbruk behöver vård eller stöttning, hjälp, omtanke eller omsorg - Välkommen att kontakta kommunens Anhörigstöd.


Många anhöriga hjälper en närstående att klara sin vardag.
Anhörigstödet erbjuder olika insatser som syftar till att underlätta för dig som anhörig. Det kan vara samtal, möjlighet att träffa andra i en anhöriggrupp eller delta vid föreläsningar och kurser på Anhörig- och Frivilligcentrum.

Träffpunkt Centrumtorget 4

Anhörig- och Frivilligcentrum, Kafé Drop-in

I anhörigkalendern som finns som broschyr i Relaterad information ser du vilka aktiviteter/evenemang som är på gång för dig som anhörig.


Till Kafé Drop-in kan du komma för gemenskap, information och föreläsningar. Varannan onsdag kl. 14:00-16:00 (vår och höst) har vi Kafé Drop-in, hit är alla välkomna. Välkommen till en stunds trevlig samvaro och fika!


Aktuellt program finner du i rutan Relaterad information.


Verksamheten ligger på Centrumtorget 4, en trappa upp.


Hälso- och anhörigsamordnaren arbetar dagtid, måndag - torsdag och kan nås via telefon eller e-post.

Träffpunkt C-FYRAN

C-FYRAN kommer att ha öppet på måndag, tisdag och torsdag klockan 10:00-12:00 och klockan 13:00-15:00.


Titta i programbladet i den relaterade informationen, och du är välkommen till de aktivitetet som passar dig. Ta gärna med en vän.

Kontakt

Hälso- och anhörigsamordnaren arbetar dagtid, måndag till torsdag och kan nås på Anhörig- och frivilligcentrum eller via telefon och e-post. Kontaktuppgifter finner du till höger under Relaterad information om du sitter vid en dator, alternativ längst ned efter texten om du sitter vid telefon/läsplatta.

Biståndsbedömt stöd

Utifrån ansökan om bistånd och beslut av biståndshandläggare kan du som anhörig få ytterligare stöd i form av insatser till din närstående såsom dagverksamhet, korttidsplats/växelvård eller trygghetslarm. Ambitionen är att din närstående ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Läs mer om vilket stöd man kan få.

Frivilligt arbete och organisationer

Frivilligverksamheten i Munkedals Kommun är ett komplement till den offentliga verksamheten och de föreningar och väntjänster som redan är verksamma inom kommunen. Verksamheten med frivilligt socialt arbete verkar för gemenskap, engagemang och delaktighet samt mångfald för att nå mål och visioner för ett meningsfullt, hälsofrämjande och tryggt samhälle för alla. Verksamheten utformas för att gynna gemensamma intressen för alla innevånare inom och utom olika föreningar och organisationer i Munkedals Kommun.

Volontärutbildning

För dig som önskar att bli volontär så erbjuder Munkedals kommun erbjuder en volontärutbildning. Välkommen att göra en intresseanmälan på Anhörig- och Frivilligcentrum i Munkedal. Start efter intresse/anmälningar till en mindre grupp frivilliga/volontärer.

Vill du bli läxhjälpare?

Alltför många barn får inte det stöd de behöver i skolan. Eleverna vi hjälper är alla utsatta på något vis. De kan till exempel ha svåra hemförhållanden, sakna föräldrastöd, vara asylsökande, ha funktionshinder. Ofta saknar barnen positiva vuxna förebilder. De här barnen behöver en vuxen person som inte bara hjälper dem med skolarbetet utan också blir en vuxen att lita på, en vuxen att prata med om såväl svåra som roliga saker. Kontakta Anhörig och frivilligcentrum i Munkedal eller Rädda Barnen som vi samverkar med i denna insats.

Senast ändrad: 2020-02-11

Sidansvarig: Ellinor Johansson

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.