Projekt välfärd

Förstudie boendeplatser äldreomsorg

Välfärdsnämnden beslutade 2020-11-19 §91, att starta en förstudie för att utreda hur kommunen på bästa sätt skall tillgodose ett prognosticerat behov av 130 boendeplatser år 2030.


Syftet med förstudien är att redovisa underlag för kommande beslut om nytt äldreboende, som grundar sig på verksamhetens behov, framtida kostnader för drift och underhåll samt bedömd investeringskostnad.


Information om förstudie boendeplatser äldreomsorg


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann