Hjälpmedel och bostadsanpassning

Foto på ett badrum med toalett som har olika hjälpmedel

Bostadsanpassningsbidrag (BAB) är ett ekonomiskt bidrag som kommunen lämnar för anpassning av bostäder för personer med funktionsnedsättning. Syftet med Lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) är att ge en person med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Vem kan få bostadsanpassning?

Du kan få bostadsanpassning om du är ägare eller hyr en bostad för permanentbruk i din kommun och har en stadigvarande funktionsnedsättning.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann