Sjukvård och tandvård

Avgiften gäller för sjukvårds- och personalinsatser från:

  • Hemsjukvården
  • Dagrehab
  • Arbetsterapi
  • Sjukgymnastik
  • Trygg hemgång

Avgiftsbefriade

Barn och ungdomar upp till 20 år fyllda.

Avgiftsnivå

Maximalt 300 kr per person för varje påbörjad kalendermånad, oavsett antal besök.

Avgifter för tekniska hjälpmedel

Avgift kommun

Avgifter för hjälpmedel gällande personer där Munkedals kommun är sjukvårdshuvudman. Detta gäller för personer som är inskrivna i kommunens hemsjukvård, dagrehab, dagcentraler eller bor på ett särskilt boende i kommunen inklusive gruppboende.


Ordinationsavgiften är 80 kr per ordinationstillfälle och avser tekniska hjälpmedel och gäller inte behandling eller träning. Den ingår inte i omsorgsavgiften eller i Västra Götalands-regionens högkostnadskydd. Avgiften tas ut vid nyordination, inte vid byte av utslitet hjälpmedel, reparation, service eller uppföljning. Hjälpmedel för personalens arbetsmiljö är undantagna från avgift. Hjälpmedel är till låns och skall återlämnas då ordinatören bedömer att behovet inte kvarstår.

Avgift region

Avgift för utlämning, utprovning/anpassning eller träning i samband med hjälpmedel där Västra Götalandsregionen är huvudman. Avgift för utprovning/anpassning utlämning eller träning i samband med hjälpmedel infördes den 1 juni 2003. Avgift tas ut även för planering av bostads-anpassning. Avgiften är för närvarande 80 kr och ingår i högkostnadsskyddet.


Uteblivet besök debiteras med 80 kr vilket inte ingår i högkostnadsskyddet.


Då avgiften ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård ska kvittensen från inbetalningen sparas, den behövs för att kunna stämpla ert högkostnadskort. Om ni har frikort så gäller detta.

Vårdcentral - Närhälsan

I Munkedals kommun ansvarar landstinget, Västra Götalandsregionen, för vårdcentralen i kommunen. Klicka på länkarna under Relaterad information för att komma till respektive närhälsa.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann