Gifta sig

Att gifta sig borgerligt är ett alternativ till kyrklig vigsel. De som vill gifta sig borgerligt kontaktar någon av kommunens vigsel-/registreringsförrättare för att boka tid och plats.


För borgerlig vigsel/registrering krävs hindersprövning och intyg från Skatteverket. Dessutom krävs legitimation vid vigseln/registreringen.


Från och med den 1 maj 2009 kan man inte längre ingå partnerskap i Sverige. Den tidigare partnerskapslagen upphörde då att gälla och äktenskapsbalken blev könsneutral. Det innebär att två personer av samma kön i stället kan gifta sig.

Kostnader

Borgerlig vigsel/registrering är kostnadsfri. Dock kan exempelvis reseersättning krävas, vilket görs upp mellan vigsel-/registreringsförrättaren och paret.

Vittnen

Två vittnen måste vara närvarande vid vigseln/registreringen. Antingen kan personal (endast under kontorstid och vid vigsel/registrering i kommunhuset) vara vittnen eller så skaffar paret egna vittnen. Vittnet måste vara fyllda 18 år.

Hur gör man?

Kontakta folkbokföringen vid Skatteverket för att få blanketten "Ansökan om hindersprövning". Närmaste skatteverkskontor finns i Uddevalla , Lilla Norrgatan 1, telefon 0771-567 567. Blanketten kan du också hämta från Skatteverkets webbplats: skatteverket.se


Ansökan om hindersprövning skall fyllas i, skrivas under och skickas tillbaka till folkbokföringen vid Skatteverket. Därefter får du automatiskt hemskickat "Intyg hindersprövning" och "Intyg vigsel" alternativt "Intyg partnerskap". Observera att intygen bara gäller under 4 månader.


För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, gäller att svensk hindersprövning måste göras. Hos Skatteverket finns all information.

Vad ska lämnas till kommunen?

Intygen från Skatteverket lämnar ni till kommunens vigsel-/registrerings-förrättare. Intygen används som underlag till protokoll och vigsel-/registreringsbevis.


Ni lämnar nu också uppgifter om namn och adress på de två personer som skall vara vittnen.

Vigsel-/registreringsbevis

Efter vigseln/registreringen får paret ett vigsel-/registreringsbevis. Förrättaren underrättar skatteverket om vigseln/registreringen.

Kontakta vigselförrättare för bokning

Kontakta repsektive vigselförrättare för bokning av tid.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion