Offentlig utekonst

Centrumskolan, Dingle

Centrumskolan

Konstnären Sisnisha Bozunovic vid sitt verk

Grunden till de gröna bokstäverna i ordet Centrumskolan är det svenska spelet Minecraft som har över 100 miljoner aktiva spelare varje månad.

De två fönstren och klockan är implementerade i konstverket. Killen som sitter på den övre fönsterkarmen och blåser såpbubblor, och tjejen som står våghalsigt på den nedre fönsterkarmen och leker med bubblorna, är symboler för aktiva barn.

Eken, Hällevadsholm

Bild på skulpturen som består av den gamla eken utan bark med rötterna riktade upp mot himlen och kronan ner mot marken, fäst i tre granitblock.

Eken, Hällevadsholms skolgård. Konstnär: Lukas Arons.

Efter nästan fyra års frånvaro har eken från skolgården återvänt. Det drygt 350 år gamla trädet stod i vägen för skolans utbyggnad men har återförts i form av ett konstverk.

 

Konstnären Lukas Arons har förvandlat trädet till en spektakulär skulptur som har placerats cirka 50 meter söder om den ursprungliga platsen. Trädet vilar i ett läge upp och ned på tre kolossala trädstamsformade granitblock, rötterna har blivit som en krona högst upp. Skulpturen väger ungefär 25 ton. När eken togs upp ur marken vägde den 18 ton - bara roten och sanden som skrapades bort från den vägde 4 ton!

 

Stenblocken i konstverket är tre olika varianter av stenarter, med tre olika färger - svart, grå och röd. Dessa färger är en symbol för sammanhållning mellan alla typer av grupper, skolor, samhällen, individer, kulturer med mera, och en symbol för att olikheter berikar och ger en stadig grund för utveckling.

 

Många är de elever som har lekt kring trädet under årens lopp utan att det har blivit någon åverkan, och nu är trädet bevarat för framtida elevers lek!

Ett glittrande vattenfall i Munkedal

Bild på entrén till kommunhuset som består av rött tegel. På väggen vid ingången är ett konstverk gjort i mosaik som föreställer ett vattenfall med olika färger.

Flöde, Forum Munkedal. Konstnär: Clara Sörnäs.

 

Kommunhuset Forums entré är en konstnärlig gestaltning av konstnär Clara Sörnäs. Ett resultat av Fyrbodals projekt Konst i offentlig miljö.

 

Konstverket är starkt inspirerad av Örekilsälven och Brålandsfallet. Mosaiken är ett jättelikt pussel av sönderslagen frostsäker italiensk klinker i färgerna indigoblått, tegelrött, guld, silver, svart och vitt. Clara Sörnäs har även skapat den groda som finns i planteringen vid torget.

Saltkällans rastplats

Ett konstverk gjort av gråa stenblock med en utsirning av en fågel.

Vegetasjon & Vila, Saltkällans rastplats. Konstnär:Kristian Blystad.

 

Rastplatsen i Saltkällan invigdes den 25 april 2009. Arbetet med rastplatsen var ett samarbete mellan Statens Konstråd, Vägverket och Munkedals kommun.

 

Konstnär Kristian Blystad, Norge, gestaltade platsen med sin "Vegetasjon och Vila". Han har bland annat gestaltat taket till Oslos nya operahus.

Thomas Thorildplatsen

Låga murar av sten omringar ett litet träd. På murarna ligger det konstverk av sten i form av böcker.

Thomas Thorildplatsen i Hällevadsholm är konstnärligt utformad av konstnär Lukas Arons. Den invigdes den 18 april 2009.

 

Naturen är ett viktigt element i den konstnärliga utformningen. Stenbänkarna är i granit och de mindre bokskulpturerna i diabas. Trädet, en bohuslind, har sina rötter i det Bohuslänska landskapet liksom Thomas Thorild som vilar under en bohuslind i sin grav i Neuenkirchen, Tyskland.

 

I den norra delen av Europa har trädet genom tiderna fått stor betydelse som samlande kraft, där har människor träffats och samlats för möte och samtal.

 

Bokskulpturerna står som förmedlande länk till Thomas Thorilds tankevärld och hans nedskrivna texter. Under bohuslinden här på Thomas Thorild-platsen kan vi samlas för att bevara och diskutera hans tankar om människans frihet att själv forma sitt liv och öde.

Sjöormen Fjordor på Munkedals torg

Sjöorm på torget i Munkedal. Sjörmen är gjord av sten och slingrar sig upp genom sanden den står i.

På Munkedals torg utanför kommunhuset står skulpturen "Fjordor" utförd av Ingemar "Lollo" Andersson.


I svenska folkets sägner finns en legend som berättar om sjöormen som spärrade infarten till Munkedal. Den var så lång att han närapå räckte tvärs över fjorden då han låg utsträckt.


Han gjorde stor skada i trakterna runt omkring genom att ta både djur och människor till föda. Denna skaffade han sig på enkelt sätt. Han lade huvudet uppe på land och öppnade gapet, så kom både kor och får springande dit och försvann i ormens svalg. Han drog dem till sig med sin blick.


Vid ett tillfälle fick en karl se en kviga stå och titta ner åt fjorden, där ormen skymtade. Hon satte benen i marken och stretade emot, men drogs ändå oemotståndligt mot stranden. Men karlen satte sin höga stormhatt framför kvigans huvud, så att hon inte kunde se ormen, och det hjälpte, kvigan blev räddad.


Tre livdömda slavar skickades för att döda sjöormen. De seglade över ormen med träflottar, undertill försedda med skarpa liar, och skar på det sättet av honom på tre ställen. Blodet flöt så ymnigt, att vattnet i Gullmaren var rött tre år därefter, men därmed var sjöormen bragd ur världen.


Gårviks badplats och Saltkällans badplats hör till Gullmarsfjorden.

Växande, Kungsmarksskolan

En halv pilbåge står nedsänkt i marken. Pilbågen är gjord av stål och är ca 6 meter hög.

Skulpturen Växande köptes in 1994 och är gjord av  konstnär Jan Dejmo. Skulpturen är utformad i stål, är cirka 6 meter hög och finns på Kungsmarksskolans skolgård i Munkedal.

Träskulpturer, Karl Chilcott


Kulturenheten i Munkedals kommun inledde år 2003 ett skulpturprojekt på tre platser längs Örekilsälven. Från Borgmästarbruket till Örekilsparken i Munkedal. Konstprojektet avslutades i maj 2010.

 

Trä och papper har genom historien varit en stor del av det dagliga brödet i Munkedals Kommun. Det är inte någon tillfällighet att en papyrusrulle ingår som en symbol i kommunvapnet.

 

Trä är ett levande material som också för närvarande spelar stor roll i vårt dagliga liv. Dessutom kan virke förträffligt användas för skulpturer och på så sätt förena konst och natur.

Alla är brända för att hålla emot vind, kyla och vatten. Konst, natur, lek och historia förenas till en upplevelse som integrerar och förankrar. Ett flertal ekstockar förvandlades till tre grupper av skulpturer:

Woodhenge

I centrala Munkedal ligger Örekilsparken. Här finner du del II av projektet. Skulpturgruppen som vid midvintersol slår en skugga, likt en bro, över Örekilsälven ska framhäva Munkedals flottningshistoria. Skuggans bro är en bro man inte kan gå på, men som finns och leder in i Munkedals kulturhistoria.

Ringklockan

Vid Borgmästarbruket finns del I av projektet. Elever från det individuella gymnasieprogrammet i Munkedal deltog i färdigställandet hösten 2003. Namnet kommer från den klockstapel som tidigare stod placerad här vid bruket.

Porten

Färdigställt i maj 2010 i Håfors, Hedekas. Elever vid Hedekasskolans årskurs 7-9 deltog i detta konstprojekt som ingick i Skapande skola . Varje klass fick 15 timmar att arbeta med trä och skulptur.

Det dansande ägget

Träskulptur, placerad bakom bygdegården vid elljusspåret i Hedekas. Äggformen ska ses som en symbol för livets ursprung. Den har fått namnet Det dansande ägget eftersom det ser ut som det svävar lite på platsen.

The black ball

Träskulptur, placerad vid biblioteket i Hällevadsholm.
Skulpturen har formen av ett klot som med fantasins hjälp kan tolkas föreställa en jordglob, boll eller kanonkula eftersom den är bränd till en svart färg. Skolbarnen döpte den till "The black ball".

Trädstam

Skulpturen är placerad i Kommunhuset Forums foajé i Munkedal.

Mila

Träskulptur, placerad mellan Kallkärrsvägen och Naturbruksgymnasiet i Dingle.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson