Offentlig utekonst

Stenbänken, Dingle

Bänken, Gammelgården Dingle

Stenbänken vid Gammelgården, Dingle. Konstnär Lukas Arons


Dingle bänken är utformat av skulptören Lukas Arons som en liten lokal mötesplats, där människor kan träffas, vistas eller bara vila, med eller utan direkt kontakt med varandra. Bänken består utav 4 olika svenska bergarter. Den stora råblocken är röd bohus granit från Hallindentrakten. Sittcirklarna är grå Tossene granit, röd Vånga granit och svart diabas. Färgerna representerar det färgrika samhället i sin komplexa helhet.

Cirklarna har en polerad, speglande yta som visar himlen ovanför Dingle och är i stor kontrast med råblocken som är obearbetat och som bindar objekten och dess brukare till marken. Storleken på cirklarna rymmer sittplatser för 1, 2 respektiv 3 personer. Tränger man ihop sig lite finns det plats för fler.


Eken, Hällevadsholm

Bild på skulpturen som består av den gamla eken utan bark med rötterna riktade upp mot himlen och kronan ner mot marken, fäst i tre granitblock.Förstora bilden

Eken, Hällevadsholms skolgård. Konstnär: Lukas Arons.

Den drygt 350 år gamla eken stod i vägen för skolans utbyggnad och många är de elever som lekt kring trädet under årens lopp och som nu är ett konstverk, bevarat för framtida elevers lek!

 

Konstnären Lukas Arons förvandlade trädet till en spektakulär skulptur som har placerats cirka 50 meter söder om den ursprungliga platsen. Trädet vilar i ett läge upp och ned på tre kolossala trädstamsformade granitblock, rötterna har blivit som en krona högst upp. Skulpturen väger ungefär 25 ton. När eken togs upp ur marken vägde den 18 ton - bara roten och sanden som skrapades bort från den vägde 4 ton!


Stenblocken i konstverket är tre olika varianter av stenarter, med tre olika färger - svart, grå och röd. Dessa färger är en symbol för sammanhållning mellan alla typer av grupper, skolor, samhällen, individer, kulturer med mera, och en symbol för att olikheter berikar och ger en stadig grund för utveckling.

Centrumskolan, Dingle

CentrumskolanFörstora bilden

Minecraft, Sinisha Bozunovic

 

Grunden till de gröna bokstäverna i ordet Centrumskolan är det svenska spelet Minecraft som har över 100 miljoner aktiva spelare varje månad.

 

De två fönstren och klockan är implementerade i konstverket. Killen som sitter på den övre fönsterkarmen och blåser såpbubblor, och tjejen som står våghalsigt på den nedre fönsterkarmen och leker med bubblorna, är symboler för aktiva barn.

Flöde, kommunhuset Forum

Bild på entrén till kommunhuset som består av rött tegel. På väggen vid ingången är ett konstverk gjort i mosaik som föreställer ett vattenfall med olika färger.Förstora bilden

Flöde, Forum Munkedal. Konstnär: Clara Sörnäs.


Kommunhuset Forums entré är en konstnärlig gestaltning av konstnär Clara Sörnäs. Ett resultat av Fyrbodals projekt Konst i offentlig miljö.


Konstverket är starkt inspirerad av Örekilsälven och Brålandsfallet. Mosaiken är ett jättelikt pussel av sönderslagen frostsäker italiensk klinker i färgerna indigoblått, tegelrött, guld, silver, svart och vitt. Clara Sörnäs har även skapat den groda som finns i planteringen vid torget.

Saltkällans rastplats

Ett konstverk gjort av gråa stenblock med en utsirning av en fågel.Förstora bilden

Vegetasjon & Vila, Saltkällans rastplats. Konstnär:Kristian Blystad.


Rastplatsen i Saltkällan invigdes den 25 april 2009. Arbetet med rastplatsen var ett samarbete mellan Statens Konstråd, Vägverket och Munkedals kommun.


Konstnär Kristian Blystad, Norge, gestaltade platsen med sin "Vegetasjon och Vila". Han har bland annat gestaltat taket till Oslos nya operahus.

 

Isflaket, Örekilsparken

Isflaket är föreställande en säl som tar sig upp på ett flak.Flaket inbjuder till att sitta på eller klättra. Säl har varit synligt långt upp i Örekilsälven.

 

Isflaket, stenblock med en trädstamFörstora bilden

Isflaket. Örekilsparken. Konstnär: Lukas Arons

Stonehenge, Örekilsparken

Detta verka är nu ersätter tidigare Woodhenge som på grund av svampangrepp var tvunget att avlägsnas.

 

StoneHenge vill berätta om kommunens naturhistoria som är nära förknippad med Örekilsälven. Verket är inspirerad av vattnets ständiga lek som kan skapa naturligt skulpterade former och flytta de som "rolling stones". En lek som pågår här sedan senaste istiden. Konstnärens glädje var att välja och anordna de vackra färgrika stenarna i en cirkel som har varken början eller slut.

 

StenarFörstora bilden

Stonehenge, Karl Chilcott

Thomas Thorildplatsen, Hällevadsholm

Låga murar av sten omringar ett litet träd. På murarna ligger det konstverk av sten i form av böcker.

Thomas Thorild platsen


Thomas Thorildplatsen i Hällevadsholm är konstnärligt utformad av konstnär Lukas Arons. Den invigdes den 18 april 2009.


Naturen är ett viktigt element i den konstnärliga utformningen. Stenbänkarna är i granit och de mindre bokskulpturerna i diabas. Trädet, en bohuslind, har sina rötter i det Bohuslänska landskapet liksom Thomas Thorild som vilar under en bohuslind i sin grav i Neuenkirchen, Tyskland.


I den norra delen av Europa har trädet genom tiderna fått stor betydelse som samlande kraft, där har människor träffats och samlats för möte och samtal.


Bokskulpturerna står som förmedlande länk till Thomas Thorilds tankevärld och hans nedskrivna texter. Under bohuslinden här på Thomas Thorild-platsen kan vi samlas för att bevara och diskutera hans tankar om människans frihet att själv forma sitt liv och öde.

Sjöormen Fjordor på Munkedals torg

På Munkedals torg utanför kommunhuset står skulpturen "Fjordor" utförd av Ingemar "Lollo" Andersson.


I svenska folkets sägner finns en legend som berättar om sjöormen som spärrade infarten till Munkedal. Den var så lång att han närapå räckte tvärs över fjorden då han låg utsträckt.


Han gjorde stor skada i trakterna runt omkring genom att ta både djur och människor till föda. Denna skaffade han sig på enkelt sätt. Han lade huvudet uppe på land och öppnade gapet, så kom både kor och får springande dit och försvann i ormens svalg. Han drog dem till sig med sin blick.


Vid ett tillfälle fick en karl se en kviga stå och titta ner åt fjorden, där ormen skymtade. Hon satte benen i marken och stretade emot, men drogs ändå oemotståndligt mot stranden. Men karlen satte sin höga stormhatt framför kvigans huvud, så att hon inte kunde se ormen, och det hjälpte, kvigan blev räddad.


Tre livdömda slavar skickades för att döda sjöormen. De seglade över ormen med träflottar, undertill försedda med skarpa liar, och skar på det sättet av honom på tre ställen. Blodet flöt så ymnigt, att vattnet i Gullmaren var rött tre år därefter, men därmed var sjöormen bragd ur världen.


Gårviks badplats och Saltkällans badplats hör till Gullmarsfjorden.

Växande, Kungsmarksskolan

 

Skulpturen Växande köptes in 1994 och är gjord av  konstnär Jan Dejmo. Skulpturen är utformad i stål, är cirka 6 meter hög och finns på Kungsmarksskolans skolgård i Munkedal.

 

Träskulpturer, Karl Chilcott

Kulturenheten i Munkedals kommun inledde år 2003 ett skulpturprojekt på tre platser längs Örekilsälven. Från Borgmästarbruket till Örekilsparken i Munkedal. Konstprojektet avslutades i maj 2010.


Trä och papper har genom historien varit en stor del av det dagliga brödet i Munkedals Kommun. Det är inte någon tillfällighet att en papyrusrulle ingår som en symbol i kommunvapnet.


Trä är ett levande material som också för närvarande spelar stor roll i vårt dagliga liv. Dessutom kan virke förträffligt användas för skulpturer och på så sätt förena konst och natur.

Alla är brända för att hålla emot vind, kyla och vatten. Konst, natur, lek och historia förenas till en upplevelse som integrerar och förankrar. Ett flertal ekstockar förvandlades till tre grupper av skulpturer:

Ringklockan

Vid Borgmästarbruket finns del I av projektet. Elever från det individuella gymnasieprogrammet i Munkedal deltog i färdigställandet hösten 2003. Namnet kommer från den klockstapel som tidigare stod placerad här vid bruket.

The black ball

Träskulptur, placerad vid biblioteket i Hällevadsholm.
Skulpturen har formen av ett klot som med fantasins hjälp kan tolkas föreställa en jordglob, boll eller kanonkula eftersom den är bränd till en svart färg. Skolbarnen döpte den till "The black ball".

Trädstam

Skulpturen är placerad i Kommunhuset Forums foajé i Munkedal.

Mila

Träskulptur, placerad mellan Kallkärrsvägen och Naturbruksgymnasiet i Dingle..


Porten

Porten, Karl Chilcott

Porten

Färdigställt i maj 2010 i Håfors, Hedekas. Elever vid Hedekasskolans årskurs 7-9 deltog i detta konstprojekt som ingick i Skapande skola . Varje klass fick 15 timmar att arbeta med trä och skulptur.

Det dansande ägget

Träskulptur, placerad bakom bygdegården vid elljusspåret i Hedekas. Äggformen ska ses som en symbol för livets ursprung. Den har fått namnet Det dansande ägget eftersom det ser ut som det svävar lite på platsen.

 

Det dansande ägget

Det dansande ägget, Karl Chilcott

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson