Thomas Thorild

Thomas Thorild

Thomas Thorild

Uppväxt

Cirka två kilometer söder om Hällevadsholm, på västra sidan om vägen står en minnessten vilken är rest 13 oktober 1928 över Thomas Thorild. På stenen står det skrivet:

 

Thomas Thorild, föddes här 1759. SKALD, TÄNKARE, SNILLE.

 

Thomas Thorild föddes 1759 på gården Blåsupp, Hällevadsholm i Svarteborgs socken. Han hette dock egentligen Thorén fram till år 1775. Pappan var kronolänsman Jöns Olsson Thorén och mamman hette Börta Thomasdotter. Kort efter Thomas födelse dog modern och fadern, så Thomas togs om hand av sin bror Olof Thorén i Kungälv.

Karriär

Thomas var lyriker, författare och filosof och kom främst att bli uppmärksammad av sin samtid och eftervärlden tack vare sin personlighet och spännande levnadsöde. Han var ovanligt begåvad och kunde genom bidrag från en rik välgörare, studera filosofi och juridik vid Lunds universitet. Det var dock Thorilds presentationsteknik som förargade folk. Han visade tydligt att man inte behövde lyda andra bara för att de hade en högre position i samhället.

 

Thomas Thorilds mest kända citat kom att lyda:
Tänka fritt är stort - men tänka rätt är större

 

Han drev frågan om tryckfrihet och gav sig in i politiken, något som ledde till att han arresterades 1792. Då man befarade en konspiration och en kommande kupp landsförvisades han till Greifswald i dåvarande svenska Pommern. Här blev han kvar som bibliotekarie och professor fram till sin död 1808. Thomas Thorild ligger begravd i Neuenkirchen.

 

Lyssna på en berättelse

 

Thomas Thorildplatsen

Thomas Thorildplatsen i Hällevadsholm är konstnärligt utformad av konstnär Lukas Arons. Den invigdes den 18 april 2009. Naturen är ett viktigt element i den konstnärliga utformningen. Stenbänkarna är i granit och de mindre bokskulpturerna i diabas. Trädet, en bohuslind, har sina rötter i det Bohuslänska landskapet liksom Thomas Thorild som vilar under en bohuslind i sin grav i Neuenkirchen, Tyskland.

 

I den norra delen av Europa har trädet genom tiderna fått stor betydelse som samlande kraft, där har människor träffats och samlats för möte och samtal. Bokskulpturerna står som förmedlande länk till Thomas Thorilds tankevärld och hans nedskrivna texter. Under bohuslinden här på Thomas Thorild-platsen kan vi samlas för att bevara och diskutera hans tankar om människans frihet att själv forma sitt liv och öde.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson