Edlevo

Edlevo är ett digitalt verktyg för tjänster och information från kommunens förskolor och fritidshem.

Edlevo webbtjänst

I Edlevos webbtjänst kan du ansöka om barnomsorg - förskola, fritids och dagbarnvårdare - eller säga upp ditt barns plats. Här lämnar du också inkomstuppgifter samt kan registrera kontaktuppgifter. Inlogg via BankID.


Inloggning Edlevo webbtjänst

Mer information

Ansök eller säg upp plats

Inkomstuppgifter

 

Edlevo app

Som vårdnadshavare anmäler du barnets frånvaro och lämnar schema via appen Edlevo. Du loggar in med BankID.

Ladda hem appen Edlevo

Appen är gratis och finns att ladda ner på mobiltelefon eller surfplatta i App Store och Google Play.

Logga in via webben

Det finns också möjlighet att gå in i Edlevos app via webben om du vill logga in via webbläsare för att frånvaroanmäla.


Inloggning i appen via webben


Registrera dina kontaktuppgifter

För att kunna ta del information verksamheten skickar ut måste du som vårdnadshavare registrera ditt mobilnummer och e-postadress. Det kan du göra både via webbtjänsten eller i appen Edlevo. I appen gör du det genom att klicka på menyn högst upp till höger (tre streck). Klicka sedan på "Visa fullständig profil" som står under ditt namn. Där kan du sedan fylla i e-post och telefonnummer.

Registrera schema i appen Edlevo

Användarhandledning vårdnadshavare Barnschema Pdf, 805.3 kB.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan för barn i förskola och fritidshem


Instruktionsfilm - Så registrerar du schema i appen Edlevo

Frågor och svar

Mobilt BankID

Jag ska söka förskola/fritidshem/dagbarnvårdare men har inget mobilt BankID?

Kontakta kommunens barnomsorgssekreterare så får du hjälp med länk till öppen ansökan eller pappersansökan.

Varför mobilt BankID?

Mobilt BankID är en säkerhet för att dina egna och din familjs uppgifter inte nås av obehöriga, och för att säkerställa att det endast är barnets vårdnadshavare som hanterar det som rör barnets placering.

Problem med inloggning

Jag har svårigheter med att logga in via webben?

Prova i första hand att använda en annan webbläsare. I andra hand kan du prova att logga in från en annan enhet. Kvarstår problemet, ta då en skärmbild på felmeddelandet. Visa i första hand personal på förskola eller fritidshem. De felanmäler problemet vidare om de inte kan lösa det på plats. Annars kontakta kommunens barnomsorgssekreterare.

Jag har via mitt arbete inloggning till systemet. När jag försöker logga in med BankID kommer jag in som personal istället för som förälder?

Se till att du inte har en annan flik uppe med inloggning som personal samtidigt som du försöker att logga in. Vänta en stund och pröva igen. Om problemet kvarstår felanmäl problemet. Behöver du ha båda inloggningarna igång samtidigt, prova då att öppna den ena inloggningen i nytt InPrivate/ inkognito fönster, eller använd två olika webbläsare.

Edlevo webbtjänst

Vad kan jag sköta via den inloggade webbtjänsten?

När du loggat in via BankID hamnar du på din familjesida. På denna sida ser du dig själv och dina barn. Under fliken Alla kan du registrera kontaktuppgifter, under fliken med ditt namn kan du registrera familjens inkomst. När du går in på respektive barn kan du tacka ja till plats eller avsluta plats.

Varför kan man inte registrera barnens schema och frånvaro via webbtjänsten?

För att underlätta för vårdnadshavare så registrerar man istället barnens närvaro via en schema- och frånvaroapp. Appen heter Edlevo och du kan ladda ner den via App Store eller Google Play.

Schema och frånvaroapp

Vad händer om jag registrerat mitt barns schema men måste ändra det?

Schema skall lämnas två veckor innan det börjar gälla för att enheterna skall kunna planera sin verksamhet. Har du fått ändrade arbetstider kan du gå in och ändra ditt barns schema fram till ett dygn innan. Behöver du ändra tiden för samma eller nästkommande dag kontrollera med förskolan/fritidshemmet vilka rutiner som gäller.

Jag är inte sammanboende med mitt barns andra förälder men vi har båda barnomsorgsplatsen, hur registrerar vi schema?

Varje förälder registrerar sina tider. Om man av misstag försöker registrera schematider samma dagar så varnar systemet och säger att det finns en tidskonflikt. Då får man se vem som registrerat fel dag. Observera att fram tills det är löst är det den först registrerade tiden som gäller, eftersom det är den som verksamheten ser.

Om jag har flera barn i verksamheten måste jag skriva ett nytt schema för varje barn?

Det är viktigt att det finns ett aktuellt schema för varje barn. Har du två barn med exakt samma tid kan du kopiera det ena barnets schema så det även gäller det andra. Har du barn i två olika verksamheter kan du kopiera det första barnets schema och sedan göra de förändringar som behövs för barn nummer två. Glöm inte att schemat måste skickas in för båda barnen.

Mitt barn går på fritids både före och efter skolan, hur registrerar man schema då?

Då måste du lägga två tidsintervaller. Tryck på plustecknet efter tidsintervall för att få fram ett till. Registrera till exempel 6.30-8.00 i första intervallet och 13.30-16.30 i det andra. Tiden barnet är i skolan skall inte registreras.

Jag arbetar som vikarie och vet aldrig i förväg hur mitt schema ser ut?

Kom överens med förskolan/fritidshemmet om ett grundschema, hur det skall se ut. Sedan får du ändra så fort du vet dina arbetstider. Är det mindre än ett dygn innan bestäm då med personalen på vilket sätt du meddelar det till dem så de känner till förändringen.

Det står att man kan lämna schema för obestämd tid om man inte vet sina arbetstider, hur fungerar det?

I Munkedals kommun får man inte lägga schema på obestämd tid. För att få lämna sina barn i vår verksamhet måste det finnas ett registrerat grundschema. Sedan får man ändra i sitt grundschema om man får ändrade arbetstider. Man får alltså inte lämna sina barn om man inte registrerat några schematider alls. Det är ur säkerhetssynpunkt viktigt att de barn som finns i verksamheten är schemaregistrerade att de skall vara där. Lika viktigt är det att de barn som inte är där är frånvaroanmälda eller lediga enligt schema.

Vi har samma schema varje vecka, måste vi ändå skriva schema för alla veckor under året?

Ja. Har du samma tider hela tiden kan du kopiera den veckan du registrerat till övriga veckor sedan.

Kan man få en påminnelse när det är dags att lämna nytt schema?

Ja det går ut påminnelse till dig när ditt/dina barns schema löper ut och nytt måste lämnas in.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic