Utvecklingssamtal, IUP

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin träffas lärare, vårdnadshavare och elev (om det fungerar för eleven) för utvecklingssamtal.

Syftet med ett utvecklingssamtal är att gemensamt komma fram till hur elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling bäst kan stödjas och att formulera samt dokumentera detta i en individuell utvecklingsplan, IUP.

IUP och skriftliga omdömen

Munkedals kommun använder UNIKUM som är ett digitalt IUP-program där vårdnadshavare får löpande information. Här läggs elevernas lärandemål in, men även planeringar, bilder och dokumentation över elevernas kunskapsutveckling.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic