Mobbning

Mobbning

Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning betyder att man utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad och förtrycks. Mobbning är ingen engångsföreteelse utan en systematisk kränkning av en person. Mobbning kan vara allt ifrån att bli kallad nedsättande saker till att bli utsatt för våld. Det har även blivit vanligare att mobbning sker via e-post eller sms. Mobbning kan också vara att bli utfryst.

Kränkande behandling

Det är absolut förbjudet för vuxna i till exempel förskola eller skola att kränka barn och elever, till exempel att säga elaka saker, hota eller använda våld. Diskriminering är när personal på en skola behandlar en person sämre än någon annan person i en jämförbar situation. Det kan också vara att en lärare, rektor eller annan personal trakasserar dig.


Diskriminering kan även vara indirekt. Ett exempel är när regler som verkar neutrala faktiskt är orättvisa för personer från en viss grupp, till exempel tjejer eller kvinnor. Även diskriminering man drabbas av som har samband med sina anhöriga är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Till exempel om ens föräldrar är homosexuella och man trakasseras för detta.


Man kan också anmäla sin skola om den inte har utrett en anmälan om trakasserier eller åtgärdat trakasserier från andra elever eller studenter där.


Kränkande eller diskriminerande behandling kan man anmäla till barn- och elevombudet, BEO och till Diskrimineringsombudsmannen, DO.


Källa: Diskrimineringsombudsmannen, DO samt Barn- och elevombudet - BEO

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic