Avgifter, kostnader

Avgifter

I juni 2018 fattade riksdagen beslut om skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva förskole- och fritidshemsverksamhet. Det innebär i sin tur högre krav på kommunerna att granska ansökningar om att få starta fristående verksamhet. Därför får kommunerna ta ut en avgift för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och fristående fritidshem.


Kommunen får inte ta ut högre avgifter än motsvarande självkostnaden. Avgifter får inte tas ut till sådant belopp att de tillför kommunen en vinst. Avgiften måste även bygga på likställighetsprincipen att alla som söker godkännande i kommunen behandlas lika, dvs. får erlägga samma avgift.

Nyetablering

För ansökan om nyetablering av fristående förskola eller fritidshem i Munkedals kommun erläggs huvudman för verksamheten en avgift på 25 000 kr

Utökning av verksamhet

För ansökan om utökning av befintligt godkännande för fristående förskola eller fritidshem erläggs huvudman för verksamheten en avgift på 15 000 kr

Ägarbyte

För ägarbyte av tidigare godkänd förskola eller fritidshem erläggs ny huvudman för verksamheten en avgift på 15 000 kr


Samtliga avgifter gäller från och med 2022-01-01

Avgifterna gäller endast för fristående förskola och fritidshem


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Ann-Sofi Kristiansson