Temperatur och drag

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv och därför är naturligtvis inomhusmiljön viktig. Luftens temperatur, fuktighet och drag påverkar innemiljön och din hälsa. För en behaglig inomhusmiljö rekommenderas temperaturer på 20-23 grader.

 

Det finns risk för olägenhet för människors hälsa om temperaturen i bostaden är lägre än 18 grader eller högre än 26 grader (under vinterhalvåret). På sommaren kan man ibland få acceptera att temperaturen är upp till 28 grader inomhus.

 

I förskolor, ålderdomshem och liknande lokaler bör temperaturen vara minst 20 grader.

Luftfuktighet

I en bostad bör den relativa fuktigheten vara 30-60 procent vid normal lufttemperatur. Skillnader på 10-20 procent är knappt kännbara. För att minska kvalstertillväxt bör den relativa fuktigheten inte överstiga 45 procent vilket förutsätter att ventilationen är bra.

Drag

Drag orsakas bland annat av otätheter kring fönster, dörrar eller vid tilluftsventiler. När väggar och golv har lägre temperatur än vad luften har så kan man också uppleva drag.

 

Drag är en vanlig orsak till obehag. Människans kropp är varm och varje luftrörelse kommer därför att föra bort värme från kroppen. Höga lufthastigheter och luftrörelser, som ständigt ändrar riktning och hastighet, måste därför kompenseras med höjd lufttemperatur.

 

Luftens medelhastighet bör inte överstiga 0,15 meter per sekund under vinterhalvåret.

Problem med drag och temperatur i bostaden

Har du problem med temperaturen i din bostad ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att boendemiljön inte orsakar olägenhet för hyresgästerna.

 

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning kan du vända dig till oss på miljöenheten.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion