Grundvatten

Grundvatten är det vatten som finns i marken där porerna i jorden och sprickorna i berggrunden är helt vattenfyllda. Grundvatten bildas genom att nederbörd infiltrerar. Nivån varierar mellan olika platser och årstider samt även mellan olika år. I södra Sverige är grundvattennivåerna generellt som högst under tidig vår.


Du som bor utanför tätorterna i Munkedals kommun har ofta grundvatten som vattenkälla. Är du orolig för kvaliteten på vattnet i din brunn kan du provta ditt vatten hos ett ackrediterat laboratorium, se länk till lista på laboratorier under Relaterad information.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion