Kommunala bolag

Flygfoto från inlandet ut mot kusten. i förgrunden syns en vik. Två fjordar möter sedan varandra innan de tillsammans mynnar ut i havet. På land ses skogs- och jordbrukslandskap.

Saltkällefjorden som tillsammans med Åbyfjorden mynnar ut i Gullmaren mot havet.

Senast ändrad: 2020-05-05

Sidansvarig: Jenny Pettersson