Jävsnämnd kallelser och protokoll

Foto på en sjö och solnedgång. Sjön omgärdas av skog.

Stora Holmevattnet

Jävsnämndens möten bokas endast in vid behov.

Möten 2021

Möten 2020

Möten 2019

Senast ändrad:

Sidansvarig: Markus Fjellsson