Barn- och utbildningsnämnden kallelser och protokoll

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten hittar du i sammanträdesplanen.

 

Barn- och utbildningsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Kallelser 2023

Protokoll 2023

Äldre kallelser

Äldre protokoll

Senast ändrad:

Sidansvarig: Sabina Trohne