Välfärdsnämndens myndighetsutskott

Foto som i förgrunden syns grenar och vass. Längre in i bilden syns ett utflöde av en älv.Förstora bilden

Örekilsälvens mynning

Välfärdsnämndens myndighetsutskott har möten en gång i månaden. Utskottets kallelser och protokoll är inte offentliga på grund av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen.


Sammanträdesplan 2023

Senast ändrad:

Sidansvarig: Monica Nordqvist