Hjälpmedel

Hjälpmedlen du lånar tillhör Munkedals kommun. Om du flyttar till annan kommun är det viktigt att du kontaktar oss.

Hjälpmedlen är personligt utprovade och skall inte överlåtas till någon annan. Om hjälpmedlet försvinner, förstörs eller inte återlämnas är du skyldig att ersätta skadan.


Har du erhållit/ordinerats ett dyrt hjälpmedel rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag för eventuell komplettering av din hemförsäkring.


Kontrollera ofta att hjälpmedlet är utan fel och brister. Klarar du inte detta själv, be anhörig/personal om hjälp.

Återlämning av hjälpmedel

När behovet upphört återlämnas hjälpmedlen väl rengjorda till oss. Det är viktigt att alla tillbehör återlämnas, även instruktionsbok.


Glöm ej att skriva ert namn och er födelsedata på en lapp med de återlämnade hjälpmedlen. Har du ej möjlighet att återlämna hjälpmedlen på egen hand, kontakta oss.

 

Om du inte är inskriven i hemsjukvården så kan du vända dig till Närhälsans rehabmottagning vid frågor kring hjälpmedel och rehabilitering.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann