Skolkurator & Skolpsykolog

Skolkurator

Skolkuratorn står för elevhälsans psykosociala insatser och bidrar med socialt och psykosocialt perspektiv i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.

 

Arbetsuppgifterna består dels av samtal såsom stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal, liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal med enskilda elever och deras vårdnadshavare relaterade till skolsituationen.

 

Kuratorn utreder och bedömer vid behov elev eller elevgrupps sociala och psykosociala situation samt samarbetar med olika aktörer inom och utanför skolan. 

 

Skolkuratorn bidrar med kunskaper om samhällets stödsystem och deltar i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.  

Skolpsykolog

  • Elevens behov står i centrum. Insatserna ska stödja elevernas utveckling, trivsel och inlärning i skolan.
  • Hälsofrämjande och förebyggande fokus.
  • Tillföra psykologisk kompetens vid tvärprofessionella diskussioner och bedömningar.
  • Stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
  • Resurs för personal genom konsultation, handledning och fortbildning.
  • Psykologutredningar inom ramen för skolformsutredningar

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Lena Cullberg