Sköterska och läkare

Skolsköterska

Skolsköterskan har regelbunden mottagningstid på skolan. Till henne kan du vända dig för att få råd i alla frågor som rör barnens hälsa.

Skolläkaren

Skolläkaren har mottagning på skolan. Tag kontakt med skolsköterskan för läkartid. Oftast behöver du som förälder följa med ditt barn till läkarbesöket. Detta gäller främst de yngre barnen.

Samarbete

Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med övrig skolpersonal i sådana frågor, som rör barnens hälsa. Vi samverkar med skolpsykolog, specialpedagog, logoped och kurator när det är lämpligt. Samarbete sker även med sjukvården på vårdcentraler och sjukhus.

Tystnadplikt

Skolläkare och skolsköterska arbetar under tystnadsplikt. Som vårdnadshavare kan ni samtycka till att tystnadsplikten kan brytas.

Hälsofostran

Under skoltiden vill vi att elev skall lära sig förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår, även hur man själv klarar av enkla sjukdomsproblem. Vi arbetar så att elevens kontakt med skolhälsovården kan bidra till detta.

Hälsoundersökningar

En del hälsoproblem upptäcker man inte själv. Det gäller till exempel nedsatt hörsel, syn eller ryggsnedhet. Vid vissa åldrar gör vi därför hälsokontroller riktade mot sådana avvikelser. Andra hälsoproblem kan vara sömnproblem, huvudvärk eller eksem.


Hälsobesök görs i åk F, 2, 4, 6 och 8.

Innan hälsoundersökningarna i årskurs F, 4 och 8 skickar vi hem frågeformulär där vi efterfrågar olika uppgifter om barnets hälsa.

Sjukvård

Skolhälsovården har inte möjlighet att ta hand om alla sjukdomar bland skolbarnen. För hjälp vid sjukdomsfall ber vi er kontakta Vårdcentralen. Skolhälsovården vill också hjälpa till att lösa problem, som hänger samman med hur ditt barn har det i skolan, tex trötthet eller magont.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Lena Cullberg