Centrumskolan

Centrumskolan är en årskurs 4-6 skola och har cirka 110 elever i åldern 10-12 år. Bibliotek, sporthall och fritidshem finns på skolan.

Skolbyggnaderna

Skolan byggdes 1954 och har vid ett par tillfällen byggts till och moderniserats. Runt skolan finns det stora grönytor som inbjuder till olika slags aktiviteter.

Omgivningen

Vi har nära till natur och skog. Det nyttjar vi genom att skolan har sin egen "skolskog" där en del av den pedagogiska undervisningen sker.


I tätorten Dingle bor det cirka 900 personer. Orten har bra kommunikationer genom närheten till väg E6 och järnvägen Bohusbanan. I Dingle ligger även Kunskapens Hus och Naturbruksgymnasiet.

Värdegrund och arbetsätt

Svarteborgs vision är att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, att alla elever ska känna sig trygga och att alla elever ska trivas. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling. Kunskap, trygghet och trivsel. Tre ledord som visar oss riktning och är beroende av varandra.

 

Kunskap - Alla elever på Svarteborgs skolor ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling! -Att kunskap står först innebär att det är viktigast för oss. Vi ska alla arbeta för att eleverna lyckas i skolan och når sin fulla potential.

 

Trygghet - Alla elever ska känna sig trygga på Svarteborgs skolor! -Att vara trygg är en förutsättning för att lyckas i skolan. Vi arbetar för att skapa goda relationer med varandra och skolans samtliga elever samt vårdnadshavare.

 

Trivsel - Alla elever ska trivas på Svarteborgs skolor! - Att trivas i skolan leder till hög närvaro. För att kunna utvecklas i sina kunskaper behöver eleverna vara i skolan.

Verksamheten i skolan genomsyras av ett språkutvecklande förhållningssätt där cirkelmodellen och läsförståelsestrategier är metoder som vi arbetar med för att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling.


Verksamheten i skolan genomsyras av ett språkutvecklande förhållningssätt där cirkelmodellen och läsförståelsestrategier är metoder vi arbetar med för att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling.

Fritidshem

På Centrumskolan finns det från och med höstterminen 2023 en fritidshemsavdelning. Avdelningen heter Linden. Övriga två fritidsavdelningar heter Eken och Aspen och ligger i Hällevadsholms skolas lokaler.


Barnen äter frukost kl. 06:45 på skoldagar och kl 07:00 vid verksamhet under skollov. Efter frukosten åker barnen i årkurs F-3 buss till Hällevadsholms skola och kommer sedan tillbaka med buss på eftermiddagen. Fritidspersonal följer med barnen till bussen och möter upp dem vid bussen på eftermiddagen. Årskurs 4-6 stannar kvar på Centrumskolan.


Fritids är öppet vardagar kl. 06:00-18:00. På eftermiddagen äter barnen mellanmål cirka kl. 14:00 och har fruktstund senare på eftermiddagen.


På fritids på Centrumskolan har vi mycket utevistelse med barnen. Vi gör aktiviteter som har samband med högtider och årstider.

 

 

Ordningsregler Pdf, 555.6 kB.

Lilla likabehandlingsplanen för elever Pdf, 603.8 kB.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 528.1 kB.

 Senast ändrad:

Sidansvarig: Jessica Mattsson