Centrumskolan

Foto på Centrumskolan i Dingle. En byggnad i gult tegel med texten "Centrumskolan" i grönt och ett konstverk med silvriga bubblor. I förgrunden en grön gräsmatta och träd med höstlöv. Det är solsken och klarblå himmel.

Centrumskolan är en årskurs 4-6 skola och har cirka 110 elever i åldern 10-12 år. Bibliotek, sporthall och fritidshem finns på skolan.

Skolbyggnaderna

Skolan byggdes 1954 och har vid ett par tillfällen byggts till och moderniserats. Runt skolan finns det stora grönytor som inbjuder till olika slags aktiviteter.

Omgivningen

Vi har nära till natur och skog. Det nyttjar vi genom att skolan har sin egen "skolskog" där en del av den pedagogiska undervisningen sker.


I tätorten Dingle bor det cirka 900 personer. Orten har bra kommunikationer genom närheten till väg E6 och järnvägen Bohusbanan. I Dingle ligger även Kunskapens Hus och Naturbruksgymnasiet.

Värdegrund och arbetsätt

Tillsammans med eleverna har vi tagit fram ett värdegrundsdokument med ledorden ansvar, kamratskap och lärande. Det innebär att vi är omtänksamma, generösa och visar respekt för varandra. Vi tar ansvar för att vara hänsynsfulla och skötsamma.


Verksamheten i skolan genomsyras av ett språkutvecklande förhållningssätt där cirkelmodellen och läsförståelsestrategier är metoder vi arbetar med för att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling.

Fritidshem

På Centrumskolan finns det två fritidshemsavdelningar. Äpplet 1 för yngre elever och Äpplet 2/Colorado för äldre elever. Cirka 60 elever i årskurserna F-6 är inskrivna på fritidshemmet.


Barnen äter frukost kl. 06:45 på skoldagar och kl 07:00 vid verksamhet under skollov. Efter frukosten åker barnen i årkurs F-3 buss till Hällevadsholms skola och kommer sedan tillbaka med buss på eftermiddagen. Fritidspersonal följer med barnen till bussen och möter upp dem vid bussen på eftermiddagen. Årskurs 4-6 stannar kvar på Centrumskolan.


Fritids är öppet vardagar kl. 06:00-18:00. På eftermiddagen äter barnen mellanmål cirka kl. 14:00 och har fruktstund senare på eftermiddagen.


På fritids på Centrumskolan har vi mycket utevistelse med barnen. Vi gör aktiviteter som har samband med högtider och årstider.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 281 kB.Senast ändrad:

Sidansvarig: Jessica Mattsson