Kvalitet och hållbarhet

Bild på röda tomater som växer på kvist.

Genom medvetna val och minskat matsvinn kan måltiderna i den offentliga måltidsverksamheten bidra till minskad miljöpåverkan.


Läs om kommunens måltidsprojekt i samverkan med Livsmedelsverket med flera.


Projektet Ett nytt recept för skolmåltider som kommunen är med i väcker stort intresse internationellt! I projektet samarbetar myndigheter och kommuner för att alla elever ska få äta skolmat som är bra för både hälsan och planeten och för att involvera barn och unga i omställningen till ett mer hållbart samhälle.


Måltidsprojektet har presenterats på FN:s toppmöte för ett hållbart livsmedelssystem, Food Systems Summit. Och under Sweden Innovation Days, i samband med världsutställningen i Dubai, var projektet ett av få som visades upp med en egen film. 5000 personer från mer än 90 länder deltog. Snacka om häftig spridning! Längre ner på sidan kan du se filmen..

Filmer om måltidsavdelningens arbete

Nedan följer tre filmer som visar måltidsavdelningens arbete med kvalitet och hållbarhet. Filmerna visar grönsakernas väg från jord till kök, hur köken arbetar med att lyfta fram maten i serveringen samt hur matresterna återvinns till en biologisk massa med hjälp av avfallsmaskinen GreenBox. Därefter följer även filmen om satsningen Ett nytt recept på skolmåltider som visades på världsutställningen.

 

.


Måltidsavdelningens mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att arbeta så hållbart som möjligt. Begreppet hållbarhet rymmer såväl miljö- och ekonomiaspekter som social hållbarhet. Hälsa är också hållbarhet och kommunens måltider har stor betydelse i det främjande arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar för hälsosamma matvanor.

Mat från grunden

Måltidsavdelningen har som mål att maten ska vara lagad av råvaror med hög kvalitet och med så få tillsatser som möjligt. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra måltider och satsar på att laga mat från grunden. I vårt största tillagningskök har vi god hjälp av köttbullemaskinen Berta som formar fina bullar av en smet bestående av färsråvara, kokt potatis, lök och kryddor.

Hållbara råvaror

Vi använder råvaror i säsong och försöker erbjuda ekologiskt och närodlat i möjligaste mån. Vi använder hållbart fiskad fisk och när vi köper kött använder vi Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för animaliska livsmedel, vilka utgår från den svenska djurskyddslagen. Våra menyer planeras också med hjälp av en klimatdatabas som hjälper oss att göra klimatsmarta val.

Lokala leverantörer

Munkedals kommun har avtal med såväl stora som små leverantörer. Nedan följer några exempel:


 • Arla
 • Brastad bageri
 • Dalspira mejeri
 • Dinlge lantbruk
 • Fiskegrossisten i Lysekil
 • Grönsakshuset
 • Hällehogens biprodukter
 • Klevs gård
 • Kustchark
 • Menigo
 • Rybergs charkuteri
 • Svensk fava
 • Widéngården

 

Egenuttag av ekologiska rotfrukter och grönsaker

Kommunen har även egenuttag av ekologiska och lokalproducerade grönsaker genom samarbete med Dinglegymnasiet och Dingle Lantbruk.

Ekologisk alternativt närproducerad mjölk

I förskolan och skolan serveras ekologisk mjölk och i äldreomsorgen är den närproducerad.


Skolmjölken finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.


Gröna gruppen

Gröna gruppen är ett samarbete mellan måltidsavdelningen, arbetsmarknadsenheten, Dinglegymnasiet och Dingle Lantbruk. Gruppen verkar för att öka mängden ekologisk och närproducerad mat i kommunens förskolor, skolor och äldreboenden, och samtidigt väcka intresset för mat, odling och lantbruk.


Måltidsavdelningen framför önskemål om grönsaker, rotfrukter, kryddörter och andra grödor som efterfrågas i förskolor, skolor och på äldreboende. Lantbrukarna och lantbruksutbildningen försöker i den mån de kan möta önskemålen, och odlar grödor och växter efter förutsättningar och upphandlat avtal. Arbetsmarknadsenheten vars arbetsinsatser skapar sysselsättning och arbetslivserfarenhet för personer utanför arbetsmarknaden, bidrar med värdefulla insatser när tillfälle ges.


Det lokala samarbetet innebär kortare transporter, färskare råvaror och en ökad beredskap i händelse av kris.


Munkedals kommun deltar i utvecklingsprojekt kring hållbara skolmåltider

Munkedal är en av fyra kommuner i Sverige som valts ut att delta i det nationella projektet "Ett nytt recept för skolmåltider". Satsningen är ett innovationsprojekt mellan Vinnova och Livsmedelsverket där olika metoder ska testas, utvärderas och på sikt implementeras.


Projektet ska utveckla framtidens hållbara skolmåltidssystem för att på ett bättre sätt kunna ta vara på den tillgång som skolmåltiden är - från jord till bord, och tillbaka igen.


Själva utforskandet sker på två skolor och fokuserar främst på områdena matkvalitet, matens kretslopp, elevers delaktighet, skolrestaurangens utformning och hur skolan kan inkludera skolmåltiden i undervisningen.


En annan viktig del är utveckla samarbetet kommunens lokala producenter och att se hur kommunen, som är en stor aktör, kan vara drivande ur ett hållbarhetsperspektiv när det gäller livsmedelsförsörjning.


Projektet är en del i en större satsning kring mat och hållbarhet som ska öka olika aktörers förmåga att bidra till de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. Det är också ett av pilotprojekten i Vinnovas nya arbete med missionsinriktat angreppssätt, där flera organisationer på nationell, regional och lokal nivå arbetar i samma riktning mot ett gemensamt mål.

 

Matmarknad på skolgården

En av de lösningar som testats är att arrangera en matmarknad på skolgården. Lokala producenter bjöds in och eleverna var delaktiga på olika sätt. I slutet av dagen bjöds även föräldrar och syskon in. Dagen gav elever och personal intryck och perspektiv som skolan på olika sätt kan arbeta vidare med. Matmarknaden var ett konkret sätt för måltidspersonal och pedagoger att samarbeta, och ett startskott för vidare arbete i gemensam hållbar riktning med mat och måtlider som utgångspunkt.


Ta gärna del av filmen från matmarknaden nedan. (Music: Whenever, musician LiQWYD; Canneloni macaroni, Lasse Holm).

 

Foodfluencers

Ett annat koncept som har testats är foodfluencers. Det går ut på att elever engageras som måltidsinfluencers, och hjälper till att implementera hållbara goda och näringsriktiga maträtter och tillbehör, samt inspirerar sina klasskompisar till att prova nya råvaror och äta mer hållbar, hälsosam mat.

 

Till sin hjälp hade skolans influencers vid uppstartsdagen stöd av den välkände influencern Magister Nordström som tipsade om hur eleverna kan förmedla budskap kring vikten av att äta bra och hållbart.

 

Innan uppstartsdagen fick skolans influencers förberedande utbildning och kunskap via olika arbetspass för att bättre kunna lära och inspirera sina kamrater om maten. Dessa arbetspass bestod av teambuilding inom foodfluencergruppen, teori kring hållbar konsumtion samt praktisk matlagning följt av röstning om vilka maträtter som skulle väljas ut att serveras till skolans alla elever.

 

Testet föll väl ut och arbetet med Foodfluencers kommer framöver att vidareutvecklas via samarbete mellan måltidsavdelning och skolan.

Måltidsmiljöns utformning

Den tredje prototypen som testats gäller utformningen av måltidsmiljön. Fyra mindre lösningar har på prov genomförts i matsalen på Kungsmarksskolan. Den önskade effekten var att bidra till trivsel och matro, men också att väcka nyfikenhet och skapa förutsättningar för lärande inslag under måltiden.

 


Ett rum innanför den stora matsalen har iordningsställt för att bättre kunna tillgodose elevers behov av särskild lugn och ro under måltiden i en så kallad tyst kupé. Ommålning i dämpad grågrön färgskala, gröna växter, skärmväggar, ljuddämpning och luftigare möblering är exempel på insatser som gjorts i rummet.

 

 

En avskärmning med växtväggar i en del av den stora matsalen har också gjorts för att skapa en mer ombonad och avskild känsla. Dekorationer och färger har anpassats även här för att få mer harmoni och en upplevelse av ”rum i rummet”. Den önskade effekten var att eleverna upplever att måltidsmiljön bidrar till matro, umgänge och trygghet.Ett annat deltest var införande av visningstallrikar i serveringslinjen. Dagens lunchrätter lades upp på tallrik, så att eleverna tydligt kunde se matens innehåll och hur en portion kan se ut. Syftet var att inspirera eleverna till att äta mer varierat och att visa hur en smakfull och färggrann uppläggning kan bidra till ökad aptit. Visningstallriken syftade också till att öka förståelsen för portionsstorlek och tallriksmodellen utan pekpinnar.


På en tv-skärm står det Morgondagens ledtråd. Lager på lager av italiensk stolthet! Med klassisk deg gjord på vetemjöl och vatten. Längst ned syns Munkedals kommuns logotype och Food fun facts logotyp.

 

Den fjärde insatsen som gjordes var test av konceptet Food fun facts. Konceptet är inspirerat av Grej of the day och bygger på att eleverna först fick en ledtråd kopplat till dagens måltid innan de kom till matsalen, för att sedan på plats få ta del av fakta/kuriosa kring maten via digitala skärmar. Fakta-delen har högstadieelever hjälpt till att arbeta fram i ämnet hem- och konsumentkunskap. Faktan hade även en koppling till kommunens lokala livsmedelsproduktion. Syftet var att väcka nyfikenhet men också att höja kunskapen om matens ursprung och att öka medvetenheten om hållbar mat.


Läs mer om projektet på Livsmedelsverkets webbplats


Senast ändrad:

Sidansvarig: Johanna Bothén