Skolrenoveringar i Munkedals kommun

Ange Bildbeskrivning

Merparten av skolorna i Munkedals kommun kommer renoveras i olika grad under de kommande åren.


Här hittar du översiktlig information om planering och även mer detaljerad information för närliggande eller pågående renoveringar.


Vissa planer är inte fastställda och kan komma att förändras över tid beroende på faktorer som politiska beslut, prioritering av ekonomiska medel, överklagan av detaljplan med mera.


Preliminär planering

Skola

När?

Centrumskolan

Renovering genomförd sommaren 2020. Läs mer om renoveringen på Centrumskolan

Hällevadsholm

Renovering genomförd sommaren 2021. Läs mer om renoveringen på Hällevadsholms skola

Hedekas skola och förskola

Renovering påbörjad vid årsskiftet 20/21. Renoverignen sker i flera etapper och etapp 2 inleds under sommaren 2021.

Eventuell ny skola 4-6, inklusive träningsskola vid Kungsmarksskolan i Munkedal

Underlag håller på att tas fram för beslut i barn- och utbildningsnämnden kring årskiftet 20/21.

Munkedalsskolan

Renoveras utifrån behov för årskurs F-3, förutsatt att beslut tas om byggnation av ny 4-6 skola.

Bruksskolan

Renoveras utifrån behov för årskurs F-3, förutsatt att beslut tas om byggnation av ny 4-6 skola.

Kungsmarksskolan

Förslag till renovering, tidsplan hänger ihop med eventuell ny skola.

Förskolan i Dingle

Med beräknad start våren 2022 kommer Dingle förskolas tre avdelningar renoveras och två nya avdelningar kommer att byggas till för att ersätta befintliga moduler och lokalen i gamla brandstationen.

Ny förskola i centrala Munkedal

Ett förslag ska tas fram för byggnation av ny förskola 2022 i anslutning till Kungshöjdens förskola på Brudås, när detaljplanen för området ändrats.

Aktivitetshall/bollhall

Under sommaren 2021 kommer byggnationen av en ny bollhall vid Kungsmarksskolan att inledas. Den kommer ligga i anslutning till Kungsmarksskolan med omklädningsrum och förråd.


Senast ändrad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic