Kultur- och utbildningsförvaltningen

Närbild på barn som spelar saxofon, trumpeter och trombon. Endast armar och händer syns på barnen.Förstora bilden

Kulturskolan spelade när Dingle förskola nyinvigdes 2023.

Förvaltningen ska stödja kultur- och utbildningsnämnden i dess uppdrag att erbjuda barn- och utbildningsverksamhet samt verksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Förvaltningen leds av förvaltningschef.

Barnomsorg

Munkedals kommun erbjuder barnomsorg genom förskolor, pedagogisk omsorg, öppen förskola och skolbarnomsorg.

Förskolor

Förskola är för barn från ett års ålder och fram tills de börjar i förskoleklass. Förskolor finns i Dingle, Hedekas, Hällevadsholm, Munkedal och på Stale.


Läs mer om förskolorna i kommunen

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet är ett samlingsnamn och innefattar bland annat:

  • Pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem. I Munkedals kommun erbjuds pedagogisk omsorg av dagbarnvårdare.
  • Öppen förskola som finns centralt i Munkedal på Familjecentralen Skatten.


Pedagogisk omsorg är för barn från ett års ålder till fem år.


Läs mer om dagbarnvårdare

Läs mer om öppna förskolan

Skolbarnomsorg

Skolbarnomsorg är fritidshem och riktar sig till barn som börjat skolan. Fritidshemmen ligger i anslutning till skolorna i Hedekas, Hällevadsholm, Munkedal och på Stale.


Läs mer om fritidshemmens verksamhet

Öppna förskolan

Öppna förskolan är en del av Familjecentralen Skatten.


Läs mer om Öppna förskolan

Läs mer om Familjecentralen Skatten

Grundskolor

Inom Munkedals kommun finns det fem skolor med årskurs F-6 och en högstadieskola med årskurs 7-9.

Årskurs F-6

Låg- och mellanstadieskolor finns i Dingle, Hedekas, Hällevadsholm, Munkedal och på Stale. I Munkedal finns även anpassad grundskola samt träningsskola.


Läs mer om grundskolorna

Läs mer om träningsskolan

Högstadium

På Kungsmarksskolan i Munkedal bedrivs högstadieundervisning för grundskoleelever. Vid Munkedals anpassade grundskola bedrivs högstadieundervisning för den anpassade grundskolan.


Läs mer om högstadieskolan

Läs mer om anpassad grundskola

Elevhälsa

Elevhälsoteamet består skolpsykolog, kuratorer, skolsköterskor och skolläkare. Teamet samverkar med specialpedagoger, rektorer och personal på skolenheterna.

Barnhälsa

Barnhälsoteamet består av specialpedagog och logoped som samverkar med rektorer och personal på förskolorna.

Kunskapens Hus

Kunskapens Hus har flera uppdrag: gymnasium och vuxenutbildning. Enheten är även en del av Munkedals Utvecklingscentrum i Dingle.

Gymnasium

I Munkedals kommuns regi finns två gymnasieprogram:

  • Anpassad gymnasieskola i Dingle
  • Processtekniska Gymnasiet i Munkedal


Läs mer om anpassad gymnasieskola

Läs mer om Processtekniska Gymnasiet

Vuxenutbildning

Kunskapens Hus i Dingle har även ett stort utbud av utbildningar och kurser inom vuxenutbildning.


Läs mer på Kunskapens Hus sida

Kultur och fritid

Inom kultur och fritid har vi följande verksamheter: kulturskola, bibliotek, Ung Fritid, kultur- och friluftsutveckling, stöd till föreningslivet och turismsamordning.


Läs mer om de olika verksamheterna på sidorna under Uppleva och göra.

Bibliotek

Munkedals kommuns huvudbibliotek finns i kommunhuset Forum. Det finns folkbibliotek som har meröppet i Hedekas och Hällevadsholm. I Dingle samarbetar folkbiblioteket med Bellas Hörna.


Samtliga skolenheter har skolbibliotek.


Läs mer om biblioteken

Kulturskolan

Kulturskolan förfogar över Kulturhuset som ligger i anslutning till Munkedalsskolan.


Läs mer om kulturskolan


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal