Ekonomi, Studiebidrag

Viktig information inför kommande läsår

När du läser på gymnasiet får du studiehjälp (studiebidrag samt eventuellt inackorderingstillägg och extra tillägg) från Centrala studiestödsnämnden, CSN, till och med vårterminen det år du fyller 20. Går du en lärlingsutbildning kan du även ansöka om lärlingsbidrag.


Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20 måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån, men det går att söka enbart bidraget. Du söker studiemedel på CSNs webbplats. Tänk på att söka i tid eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.

 

Vid frågor gällande CSN, kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Ansökan om resebidrag - ansök senast 10 juni inför nytt läsår

Inför läsåret kan du ansöka om resebidrag (busskort, kontant ersättning samt anslutningsbidrag). Flyttar du till kommunen under läsåret går det bra att sända in ansökan när du blivit folkbokförd här.

Busskort

Busskort skickas till din folkbokföringsadress (efter att du skickat in ansökan).


Ansökan gör du genom vår e-tjänst:

Ansökan resebidrag


Slutar du skolan eller flyttar från kommunen ska busskortet återlämnas snarast till Kunskapens Hus. I annat fall debiteras du eller vårdnadshavare.


Tänk på att alltid registrera ditt kort vid varje resa för att Västtrafik ska kunna sätta in rätt antal fordon.

Borttappat busskort.

Har du tappat bort ditt busskortoch behöver ett ersättningskort? Skicka e-post till eva.gilberg.olsson@munkedal.se

 

Kostnad för ersättningskort är 200 kronor.

Kontantbidrag

Kontantbidrag motsvarar busskortets värde i kontanter, och utbetalas terminsvis i slutet på augusti samt i början av januari. Markera på ansökan om busskort/kontantbidrag.

Ansökan gör du genom vår e-tjänst:

Ansökan resebidrag


Anslutningsbidrag

Har du mer än sex kilometer till närmsta busshållplats utbetalas ersättning med för närvarande 16 kronor/mil efter det att vi får in din redovisning/räkning vid terminens slut. Samåkning krävs (om möjligt). Markera på ansökan om busskort/anslutningsbidrag.

Ansökan gör du genom vår e-tjänst:

Ansökan resebidrag re


Ansökan om inackorderingsbidrag - ansök senast 31 juli inför nytt läsår

Om du studerar på en kommunal gymnasieskola kan du inför läsåret ansöka om inackorderingsbidrag, om du har lång eller tidskrävande resväg och måste inackordera dig på skolorten. Studerar du på en friskola ansöker du om inackorderingsbidrag hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).


Bifoga alltid kopia på hyreskontraktet, även om du tidigare läsår varit beviljad bidrag. Är du inneboende hos någon ska denne intyga att du bor där.


Ansökan gör du genom vår e-tjänst:

Ansökan inackorderingsbidrag


Flyttar du till kommunen under läsåret går det bra att sända in ansökan när du blivit folkbokförd här.


Ansökan om taxiresor- ansökan senast 1 maj inför nytt läsår

Inför läsåret kan du, som av medicinska, eller liknande skäl inte kan åka kollektivt, ansöka om taxiresa till och från skolan. Även om du haft beviljad taxiresa tidigare måste du ansöka på nytt inför kommande läsår.


Flyttar du till kommunen under läsåret går det bra att skicka in ansökan när du blivit folkbokförd här. Ett nyutskrivet läkarintyg måste alltid bifogas ansökan.


Ansökan gör du genom vår e-tjänst:

Ansökan taxiresor

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist