Utflykter

I förskolan och skolan ordnas ibland utflykter, exempelvis vid idrottsdagar, studiebesök, kulturbesök eller liknande. Utflykterna är en del av undervisningen.

Ansvar

Under den tid som barn och elever är i förskolan, skolan eller fritidshemmet har Munkedals kommun och personalen ansvar för att de får den tillsyn och omsorg de behöver för en trygg och säker miljö.

Försäkring

Alla barn i Munkedals kommun (0-18 år), samt alla som ingår i någon form av utbildning, är olycksfallsförsäkrade.

Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring för barn, elever, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller olycksfall dygnet runt.

Kostnader

När det gäller skolresor och liknande aktiviteter kan det förekomma frivilliga kostnader som betalas av vårdnadshavare. Dessa kostnader får endast förekomma vid enstaka tillfällen.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic