Tomgångskörning

Tomgångskörning kan vara störande och ge hälsoproblem för människor och ger onödiga utsläpp.


När motorn är kall fungerar inte katalysatorn och alla avgaser går orenade rakt ut i luften som du själv andas. Avgaserna tränger in genom ventilationen till bostäder, skolor etcetera och innehåller cancerframkallande ämnen som kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem. Halterna inne i bilen är dessutom två till tre gånger så höga som utanför.


Enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna får tomgångskörning ske under max en minut.


Förbudet gäller inte:

  • om trafiken gör att du måste stanna i till exempel en bilkö.
  • fordon som måste hålla igång motorn för att driva en anläggning (annat än uppvärmning), till exempel sopbilar.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede