Tomgångskörning

Foto på en bild två avgasrör.

Tomgångskörning kan vara störande och ge hälsoproblem för människor och ger onödiga utsläpp.


När motorn är kall fungerar inte katalysatorn och alla avgaser går orenade rakt ut i luften som du själv andas. Avgaserna tränger in genom ventilationen till bostäder, skolor etcetera och innehåller cancerframkallande ämnen som kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem. Halterna inne i bilen är dessutom två till tre gånger så höga som utanför.


Enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna får tomgångskörning ske under max en minut.


Förbudet gäller inte:


  • om trafiken gör att du måste stanna i till exempel en bilkö.
  • fordon som måste hålla igång motorn för att driva en anläggning (annat än uppvärmning), till exempel sopbilar.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede