Folkhälsopolitiska rådet

Folkhälsopolitiska rådet beslutar om strategier och budget för folkhälsoarbetet i kommunen. Folkhälsoarbete handlar om systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Folkhälsoarbete bygger på långsiktighet och utgår från befolkningens behov.


Folkhälsopolitiska rådet består av av fem ordinarie ledamöter. Två av ledamöterna kommer från norra Hälso- och sjukvårdsnämnden och de andra tre utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i folkhälsopolitiska rådet.


Folkhälsopolitiska rådet ska:

  • Med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor och levnadsvanor, identifiera behov och prioritera utifrån dessa.
  • Besluta om fördelning av rådets budget.
  • Verka för att folkhälsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens ordinarie verksamheter.
  • Bevaka, plädera för och lyfta fram folkhälsoaspekten i olika forum och inför beslut.
  • Hålla sig uppdaterat på nya rön inom folkhälsoområdet.

Ledamöter

Klicka här för att se folkhälsopolitiska rådets ledamöter och ersättare


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Linn Karlsson