Begravning

På denna sida finner du information om vad du behöver tänka på inför en begravning. När en närstående avlider bör du/ni som anhörig/a så snart som möjligt efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå och församlingen för att boka en tid för begravning.

Begravningslag

Det finns lagar och regler som styr begravningsverksamheten i Sverige. Enligt begravningslagen får tiden mellan dödsfallet och begravningen eller kremeringen vara högst 30 dagar.

 

I Sverige är religionsfrihet lagstadgat, vilket innebär att det inte ska spela någon roll vilket  trossamfund du tillhör. Du ska kunna få ceremonier och begravningsseder tillgodosedda så långt det är möjligt. För de som inte bekänner sig till någon tro finns borgerlig begravning som ett alternativ.

Begravningsbyrå

Begravningsbyråer kan hjälpa dig med praktiska och formella frågorna kring en begravning. Begravningsbyrån kan ta hand om hela eller delar av begravningen.

Borgerlig begravning

Vid en borglig begravning finns det inte några bestämmelser om hur begravningen ska utformas eller vem som får vara begravningsförrättare. För mer information se länk till Sveriges Begravningsbyråers Förbund.

Begravning i Svenska kyrkan

En avliden person som tillhör Svenska Kyrkan ska begravas enligt Svenska Kyrkans ordning, om den avlidne inte önskat något annat. Före begravningsgudstjänsten kontaktar prästen de närmast anhöriga för ett samtal.  

Begravning enligt annan ordning i annat trossamfund

Begravning enligt annat trossamfunds ordning hålls om den avlidne tillhörde samfundet och om den avlidne inte önskat en annan ordning.

Begravningsombud

För de personer som inte tillhör Svenska kyrkan har länsstyrelsen utsett särskilda ombud som ska företräda deras intressen. Ombudets uppgifter är bland annat att:

 • Se till att underlaget för begravningsavgiften är rättvisande.
 • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten.
 • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter. 

Begravningskostnader

Om den avlidne personen var folkbokförd i Sverige har han eller hon rätt till en kostnadsfri gravplats, oavsett trostillhörighet. Gravplatsen finansieras genom den allmänna begravningsavgiften, som personen har betalat via skatten.

Vad ingår i begravningsavgiften?

I begravningsavgiften ingår

 • bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)
 • transporter inom Göteborg efter bisättning
 • kyrkogårdsförvaltningens kapell eller ceremonilokal för begravningsceremoni
 • kremering
 • gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av gravplatsen, alternativt jordning av aska
 • gravplats i 25 år.

Vad täcker kyrkoavgiften?

Om den som avlidit tillhörde Svenska kyrkan, täcker kyrkoavgiften också kostnaderna för

 • präst från Svenska kyrkan
 • församlingskyrka
 • kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan
 • bärare av kistan.

Vad betalar dödsboet?

Dödsboet betalar kostnaderna för

 • kista och eventuell urna
 • svepningsarbete
 • transport till bisättningslokal
 • extra musik och sång
 • dödsannons
 • blommor
 • mat och dryck vid begravning eller minnesstund
 • gravsten
 • bouppteckningskostnader
 • begravningsbyrå

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann