Arbete

Om Arbetsförmedlingen och Etableringen

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag syftar till att den som är ny i Sverige så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, komma närmare arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning. Under två års tid kan den nyanlände ta del av olika insatser, som utbildning eller praktik. Etableringsinsatserna görs i samverkan med flera olika aktörer, och det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret.


Etableringsprogrammet

Om Försäkringskassan

Försäkringskassans uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen. Försäkringskassan är en expertmyndighet med stor kunskap om socialförsäkringens effekter för individ och samhälle.


forsakringskassan.se

Försäkringstillhörighet

Föräldrapenning

Sjukpenning

Ersättningar du kan söka från Försäkringskassan

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann