SFI, Svenska för invandrare

Utbildning i Svenska för invandrare, SFI, ska ge nyanlända invandrare grundläggande kunskaper i svenska samt kännedom om det svenska samhället. Efter att ha fått betyg i SFI kan du bygga på din svenska ytterligare genom att läsa kursen Svenska som andraspråk.


Svenska som andraspråk ger dig grundskolekompetens i svenska och är gymnasieförberedande. Den grundläggande utbildningen i Svenska för invandrare består av tre studievägar där varje studieväg innehåller två kurser:


 • Studieväg 1 (Kurs A, B) är tänkt för dig som är analfabet eller kortutbildad.
 • Studieväg 2 (Kurs B, C) 
 • Studieväg 3 (Kurs C, D) har en snabbare studietakt och mer avancerade mål. Det är möjligt för dig att kombinera eller integrera kurser inom SFI med studier i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning, praktik, förvärvsarbete eller annan sysselsättning.

Blankett - Ansökan SFI, Svenska för invandrare

Studie- och yrkesvägledare

Carina Olsson

Telefon: 0524-182 27

E-post: carina.olsson@munkedal.se


SFI, (svenska för invandrare) och komvux grundläggande kurser samt hjälper till med bedömning av utländska betyg.

Prövning i SFI

Om du läst in SFI-kurser på egen hand eller skaffat dig kunskaper på annat sätt som du vill få betygsatt, kan du göra en prövning.

 

Du prövar hela kursen (SFI A-D) inom en planerad period. Man kan bara göra en prövning i en kurs som kommunen anordnar. Prövningen genomförs av en lärare.

 

Ansökningsblankett - Prövning

 

Eventuellt kommer en avgift tas ut i samband med prövning.

 

Nedanstående mål skall uppfyllas vid en prövning:

Kurs A

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven ska:


 • våga och kunna kommunicera muntligt i enkla vardagliga situationer och kunna tolka och använda några skriftliga budskap
 • kunna lära sig svenska på olika sätt, både i utbildning och vardagsliv
 • kunna, på ett enkelt sätt, muntligt beskriva sina egna kunskaper och erfarenheter, och känna till viktiga funktioner i närsamhället och grundläggande lagar och regler i Sverige.

Kurs B

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven ska:


 • våga och kunna kommunicera muntligt och med enkel skrift i vardagliga sammanhang och i för individen relevanta yrkessituationer
 • kunna pröva och kommentera olika sätt att lära sig svenska
 • kunna beskriva sina egna kunskaper och erfarenheter och jämföra dem med intryck av liv i Sverige
 • känna till samhällsliv i Sverige och ha kunskaper om hur demokratiska värderingar tar sig uttryck i det svenska samhället.

Kurs C

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven ska:


 • kunna kommunicera muntligt och skriftligt i enkla situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv
 • kunna använda olika strategier för att lära sig svenska och ha erfarenhet av att planera sitt lärande
 • kunna beskriva sina erfarenheter av språk, arbetsliv och kulturer och jämföra med olika förhållanden i Sverige
 • ha kunskaper om vardags-, samhälls- och arbetsliv i Sverige och känna till sina rättigheter och skyldigheter.

Kurs D

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven ska:


 • kunna kommunicera muntligt och skriftligt i olika situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv
 • kunna använda olika strategier för att lära sig svenska och kunna planera sitt fortsatta lärande
 • kunna jämföra egna och andras erfarenheter av språk, kulturer, samhälls- och arbetsliv i Sverige och något annat land
 • ha kunskaper om hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar samt om normer och värderingar, rättigheter och skyldigheter.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann